Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Oddelenia arrow Odd. biomeraní arrow Projekty oddelenia arrow Modelovo založená analýza a interpretácia el. poľa srdca meraného pomocou EKG s vysokým rozlíšením (Model based analysis and diagnostic interpretation of cardiac electric field measured by high-resolu
Modelovo založená analýza a interpretácia el. poľa srdca meraného pomocou EKG s vysokým rozlíšením (Model based analysis and diagnostic interpretation of cardiac electric field measured by high-resolu

Bilaterálny projekt  SAV - PAN

Doba riešenia: od 1/2010- 12/2012 

Spolupracujúce pracoviská: Ústav merania SAV, Bratislava; IBIB PAN Warszawa, Poľsko

 Vedúci projektu: Doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.

 

Projekt je orientovaný na výskum a vývoj nových metód na modelovo založenú interpretáciu a mnoho parametrovú analýzu elektrického poľa srdca meraného na povrchu hrudníka pomocou mnohozvodového EKG s vysokým rozlíšením. Je orientovaný na neinvazívne určenie srdcovej hypoxie (ischémie) a rizika komorových arytmií vedúcich k náhlej srdcovej smrti pacientov po infarkte myokardu. Projekt zahŕňa spoločé hodnotenie teoretických výsledkov a experimentálnych dát ako aj zavádzanie navrhnutých metód v spolupracujúcich medicínskych centrách v oboch krajinách (Odd. kardiológie, Centrálna univerzitná nemocnica, Varšava, Poľsko a Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava, Slovensko) s použitím EKG mapovacích systémov s vysokým rozlíšením.

 

Publikácia:

1. ŠVEHLÍKOVÁ, J. - MAČUGOVÁ, J. - TURZOVÁ, M. - TYŠLER, M. - KANIA, M. - MANIEWSKI, R.: Influence of individual torso geometry on inverse solution to two dipoles. In: XXXVIIth International Congress on Electrocardiology. Abstracts. Lund, Sweden, 2010, 145. 

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality
Pracovníci Oddelenia biomeraní