Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Oddelenia arrow Odd. optoelektronických meracích metód
Oddelenie optoelektronických meracích metód

Oddelenie 01

Výskum v oddelení optoelektronických meracích metód je zameraný na rozvoj moderných optických meracích metód s využitím elektroniky a počítačového spracovania signálov.

Prehľad nosných problematík oddelenia:

  • infračervená termografia a termometria so zameraním na problematiku bezkontaktného merania teploty, vizualizáciu teplotných polí a rozvoj diagnostických metód odhaľovania podpovrchových defektov,
  • nedeštruktívne metódy testovania, aktívna infračervená termografia, röntgenová počítačová mikrotomografia,
  • výskum a vývoj elektronického systému na meranie priestorových parametrov vyvedených zväzkov častíc urýchľovača Nuklotrón v Dubne,
  • optoelektronické metódy merania odchýliek polohy veľkých objektov od vertikálnej osi s použitím na monitorovanie stability jadrových elektrární,
  • stabilizácia optickej frekvencie polovodičového lasera metódou nasýtenej absorpcie s cieľom vyvinúť prenosný etalón dĺžky,
  • infračervená reflektografia a jej použitie v nedeštruktívnom testovaní (napr. umeleckých diel – historických obrazov).
 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality
Pracovníci Oddelenia optoelektronických meracích metód