Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Spoločné pracoviská
Spoločné pracoviská
Na zabezpečenie interdisciplinárneho výskumu má Ústav merania SAV vytvorené nasledovné spoločné pracoviská:
Centrum neštandardných meraní

Spoločné pracovisko Ústavu merania SAV s Fakultou elektrotechniky a informatiky a Strojníckou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

 
Spoločné laboratórium fyzikálneho prieskumu umeleckých diel

Spoločné pracovisko Ústavu merania SAV s katedrou reštaurovania Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

 
Vedecko-výskumné a pedagogické laboratórium pre inžiniersku geodéziu
Spoločné pracovisko Ústavu merania SAV s Katedrou geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave.  
 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality