Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Zverejňovanie informácií
Zverejňovanie informácií

 Zverejňované informácie podľa zákona č.546/2010 (č.III, §5a a §5b), ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré iné zákony ako zákon č.211/2000 Z.z. o Slobodnom prístupe k informáciám.

 

ZMLUVY

2011  2012  2013

Zmluvy s dodávateľmi tovarov a služieb

uzavreté od 1. januára 2011.

FAKTÚRY

2011  2012  2013 2014  2015

2016 2017

Súbory došlých faktúr

od 1. januára 2011.

OBJEDNÁVKY

2011  2012  2013  2014  2015

2016 2017

Súbory vyslaných objednávok

od 1. januára 2011.

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

2013

Profil verejného obstarávania

od 1. januára 2013

 

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality