Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Oddelenia arrow Odd. biomeraní arrow Projekty oddelenia arrow Meracie, komunikačné a informačné systémy na monitorovanie kardiovaskulárneho rizika u pacientov s hypertenziou (Measuring, communication and information systems for monitoring the cardio-vacular risk
Meracie, komunikačné a informačné systémy na monitorovanie kardiovaskulárneho rizika u pacientov s hypertenziou (Measuring, communication and information systems for monitoring the cardio-vacular risk

Projekt Agentúry na podporu výskumu a vývoja APVV-0513-10

Doba riešenia: 05/2011 – 06/2014

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.

 

Výskum a vývoj metód, meracích a informačných systémov na monitorovanie pacientov s hypertenziou a hodnotenie ich kardiovaskulárneho rizika. Modelovanie vzťahov medzi hypertenziou a elektrickým poľom srdca. Diagnostika myokardu pomocou EKG mapovania a MR zobrazovania. Vývoj telemedicínskych služieb na monitorovanie pacientov prostredníctvom „Wireless Bodey Sensor Networks". Tvorba elektronických zdravotných záznamov pacientov a metód ich diagnostického hodnotenia pre klinické a domáce prostredie. 

Vybrané publikácie:

1. SVEHLIKOVA Jana - TEPLAN Michal - TYSLER Milan: Identification of two lesions with local repolarization changes using two dipoles in inverse solution. Simulation study. Článok prijaté do časopisu Computers in Biology and Medicine.
2. TEPLAN, M. - ŠVEHLÍKOVÁ, J. - TYŠLER, M.: Assessment of the number of ischemic lesions from body surface potential maps. In: Electrocardiology 2014 - Proceedings of the 41st International Congress on Electrocardiology. Eds.: M. Tyšler, J. Švehlíková, L. Bachárová, K. Kozlíková. Institute of Measurement Science SAS, Bratislava 2014, 225-228. ISBN 978-80-969-672-7-8.
3. KAĽAVSKÝ, Peter - TYŠLER, Milan: Real-time visualization of multichannel ECG signals using a paralel programming approach. YBERC 2014: 6th Biomedical Engineering Conference of Young Biomedical Engineers and Researchers. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2014.

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality
Pracovníci Oddelenia biomeraní