Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Oddelenia arrow Odd. biomeraní arrow Projekty oddelenia arrow Meranie s vysokým rozlíšením a modelová analýza elektrického poľa srdca (High Resolution Measurement and Model Based Analysis of Cardiac Electric Field)
Meranie s vysokým rozlíšením a modelová analýza elektrického poľa srdca (High Resolution Measurement and Model Based Analysis of Cardiac Electric Field)

Bilaterálny projekt  SAV - PAN

Doba riešenia: 1/2007 - 12/2009

Spolupracujúce pracoviská: Ústav merania SAV, Bratislava; Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering, Polish Academy of Sciences, Warszawa

Zodpovední riešitelia: doc. Ing. Milan Tyšler CSc., prof. Roman Maniewski  

 

Cieľom projektu je výskum nových metód na neinvazívne zisťovanie funkčného stavu srdca pomocou mnohozvodových meraní  EKG z povrchu hrudníka s vysokou rozlišovacou schopnosťou a modelovo založená detekcia lokálnych patologických zmien v srdci, ktoré vedú k arytmiám a náhlej srdcovej smrti pocientov po infarkte myokardu. Projekt obsahuje neinvazívne merania v spolupráci s medicínskymi centrami v oboch krajinách s použitím EKG meracích systémov s vysokým rozlíšením.

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality
Pracovníci Oddelenia biomeraní