Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Oddelenia arrow Odd. biomeraní arrow Projekty oddelenia arrow Neinvazívne meranie a informačná analýza bioelektrických signálov (Noninvasive measurement and information analysis of bioelectric signals)
Neinvazívne meranie a informačná analýza bioelektrických signálov (Noninvasive measurement and information analysis of bioelectric signals)

Bilaterálny projekt  SAV - RAN

Doba riešenia: od 1/2001

Spolupracujúce pracoviská: Ústav merania SAV, Bratislava; Institute for Information Transmission Problems, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

 Vedúci projektu: Doc. Ing. Milan Tyšler, CSc., Prof. Leonid Ivanovič Titomir,

Cieľom projektu je spolupráca pri výskume a aplikácii jeho výsledkov v oblastiach :

  • návrh a analýza matematických modelov bioelektrických zdrojov v srdci, mozgu a ďalších ľudských orgánoch s cieľom rozpoznania ich patologických stavov,
  • výskum metód mapovania bioelektrických polí a ich zobrazovania na štandardizovaných povrchoch obklopujúcich skúmaný orgán,
  • vytváranie spoločnej databázy potenciálov na meraných povrchoch spolu s komplementárnou geometrickou informáciou,
  • organizovanie medzinárodných pracovných skupín a príprava mnohostranných medzinárodných projektov s výskumnými a klinickými pracoviskami na testovanie vyvíjaných technológií a zabezpečenie ich metodickej podpory a širokého rozšírenia v novej generácii počítačovej biomedicínskej technológie,
  • praktická implementácia navrhnutých metód a konceptov v meracích a diagnostických systémoch pre klinické použitie,
  • publikácia výsledkov spoločných vedeckých aktivít a príprava príručiek a edukačných materiálov pre praktické využívanie navrhovaných metód.
 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality
Pracovníci Oddelenia biomeraní