Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Organizačná štruktúra
Organizačná štruktúra

Doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.

riaditeľ ústavu

Doc. RNDr. Viktor Witkovský,CSc.

zástupca riaditeľa

 

Ing. Ján Maňka, CSc.

vedecký tajomník

 

Vedecká rada

  Doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.predseda

  Ing. Ján Maňka, CSc. , podpredseda

  Prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.  

  RNDr. Miroslav Hain, PhD.

  Prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.

  Ing. Jana Švehlíková, PhD.

  Ing. Juraj Lapin, DrSc.  

  Prof. Ing. Rudolf Palenčár, PhD.

  Prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.

 

Útvary riaditeľa

Úsek ekonomiky a správy

  Vedúca:    Ing. Mária Jusková

  Zástupca: Ing. Margita Juhanesovičová

  

Knižnica

  Katarína Kozáková

  

Sekretariát riaditeľa

  Eva Gurišová

 Vedeckovýskumný úsek - oddelenia

Oddelenie optoelektronických meracích metód  

Vedúci:     RNDr. Miroslav Hain, PhD.

Zástupca: Ing. Ľubomír Ondriš, CSc.

Oddelenie magnetometrie  

Vedúci:    Ing. Ján Maňka, CSc.

Zástupca: RNDr. Alexander Cigáň, CSc.

Oddelenie teoretických metód   

Vedúci:    Doc.RNDr.Viktor Witkovský,CSc.

Zástupca: RNDr. Anna Krakovská, CSc.

Oddelenie zobrazovacích metód  

Vedúci:     Prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.

Zástupca: Ing. Peter Andris, PhD

Oddelenie biomeraní   

Vedúci:    Doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.

Zástupca: Ing. Jana Švehlíková, PhD.

Pracovisko technického zabezpečenia   

 Vedúci:    Ing. Vlado Jacko, PhD.    

 

Schéma organizačnej štruktúry

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality