Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Oddelenia arrow Odd. zobrazovacích metód
Oddelenie zobrazovacích metód

Zameranie výskumu

Celotelový NMR tomograf 0.1 Tesla vyvinutý a realizováný v ÚM SAVVýskum v oddelení zobrazovacích metód je zameraný na riešenie problémov týkajúcich sa zobrazovania biologických a nebiologických objektov pomocou nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR) pri magnetickom poli 0.1 a 0.2 Tesla a na báze CT (roentgenovská tomografia). Hlavná orientácia výskumu je na nové zobrazovacie metódy, špeciálne snímače, celotelové zobrazovanie a mikrozobrazovanie.

 

 

Centrum pre NMR zobrazovanie materiálov

Otvorenie laboratória NMR

Národné centrum magnetickej rezonancie – pracovisko špičkového výskumu

Vybrané publikácie Oddelenia zobrazovacích metód (2006-2015)

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality
Pracovníci Oddelenia zobrazovacích metód