Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Oddelenia arrow Odd. biomeraní arrow Projekty oddelenia arrow Výskum a vzdelávanie v oblasti biomedicínskeho inžinierstva (Research and education in the field of biomedical engineering)
Výskum a vzdelávanie v oblasti biomedicínskeho inžinierstva (Research and education in the field of biomedical engineering)

Medziústavná dohoda: ÚM SAV - FBMI ČVUT v Praze, Kladno

Doba riešenia: od 2/2006- 8/2011 

Spolupracujúce pracoviská: Ústav merania SAV, Bratislava; FBMI ČVUT v Praze, Kladno, ČR

Vedúci projektu: Doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality
Pracovníci Oddelenia biomeraní