Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow História
História

Počiatok Ústavu merania je spojený s Laboratóriom pre výskum a vývoj meracích a fyzikálnych prístrojov. Toto laboratórium bolo založené v roku 1953 ako jedno z prvých laboratórií novo sa konštituujúcej Slovenskej akadémie vied. Počiatočným cieľom laboratória bol návrh, výroba a implementácia originálnych prístrojov určených na experimentálny výskum v rámci Slovenskej akadémie vied.

Vo februári 1963 sa Laboratórium premenovalo na Ústav teórie merania SAV. V roku 1976 ústav dostal názov Ústav merania a meracej techniky SAV. Od januára 1981 bol ústav včlenený do Centra elektro-fyzikálneho výskumu SAV. Terajší názov ústav získal v roku 1988.

Budova Ústavu merania SAV bola postavená v roku 1967. Patrí do areálu Slovenskej akadémie vied, situovanej v západnej časti Bratislavy na Patrónke, v blízkosti lesoparku.

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality