Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Oddelenia arrow Odd. biomeraní arrow Projekty oddelenia arrow Elektrické pole srdca
Elektrické pole srdca

Trilaterálny projekt  spolupráce SAV a Maďarskej akadémie vied (HAS)

Doba riešenia: 1/2007 - 12/2009

Anglický názov: Cardiac Electric Field

Spolupracujúce pracoviská: Ústav merania SAV, Bratislava; Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava; CRIP Research Institute for Technical Physics and Material Science, Budapest, Hungary

Zodpovední riešitelia: Doc. Ing. Milan Tyšler, CSc., RNDr. Vavrinec Szathmáry, CSc., Prof. Gyorgy Kozmann

 

Cieľom spolupráce je podporiť výskum pokročilých modelovo založených EKG metód založených na mnohozvodových meraniach s vysokou rozlišovacou schopnosťou, výmene vedeckých výsledkov a experimentálnych údajov.

Strany budú spolupracovať v oblasti modelovania elektrického poľa srdca počas depolarizácie a repolarizácie, včasnej neinvazívnej detekcii lokálnych zmien repolarizácie srdca a pri návrhu nových metód a zariadení na meranie a reprezentáciu kardiosignálov s vysokým rozlíšením.

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality
Pracovníci Oddelenia biomeraní