Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Oddelenia arrow Odd. magnetometrie
Oddelenie magnetometrie

SQUID_systemZameranie:

 • Slabá supravodivosť - Josephsonove spoje, RF a DC SQUIDy
 • Vysokoteplotná supravodivosť - príprava (nano)prekurzorov, výroba naprašovacích terčov pre tenké vrstvy, syntéza objemových REBa2Cu3-xMxO3-d systémov, vývoj technológie monodoménových vzoriek pre aplikácie
 • Meranie extrémne slabých magnetických polí - supravodivé kvantové magnetometre, gradiometrické anténne systémy, biomagnetické poli
 • Vývoj SQUID magnetometrických metód na výskum magnetických nanočastíc  a nanokvapalín
 • Meranie prechodových (transportnou a aj indukčnou metódou) a termoelektrických charakteristík VTSV

Výsledky:

 • Návrh a overenie meracieho systému pôvodnej koncepcie na meranie a analýzu magnetizačných charakteristík vysokoteplotných supravodičov s využitím supravodivého kvantového magnetometra so snímačom SQUID a a supravodivej gradiometrickej antény 2. rádu
 • Vyšetrovanie vlastností vysokoteplotných supravodičov
 • Kombinované metódy kompenzácie rušivých signálov pri meraní extrémne slabých magnetických polí v magneticky netienenom prostredí, metódy určovania nízkych koncentrácií fero- (feri-) magnetických látok v biologických objektoch neinvazívnym spôsobom (meranie zaprášenia pľúc, obsahu železa v pečeni), biomonitoring životného prostredia s využitím magnetometrie
 • Mikroštrukturálne analýzy vysokoteplotných supravodičov

Špeciálne zariadenia:

 • 5-kanálový nízkoteplotný DC SQUID systém s ekvivalentnou citlivosťou ~20x10-15 T Hz-1/2 v pásme bieleho šumu (priemer gradiometrov: 14mm, SQUIDy sú z FSU Jena - Nemecko)
 • Jednokanálový nízkoteplotný RF SQUID systém s ekvivalentnou citlivosťou ~20x10-15 T Hz-1/2 v pásme bieleho šumu (priemer gradiometra: 40mm, SQUID je vlastnej výroby)
 • Zariadenie na meranie magnetických vlastností materiálov so snímačom SQUID: QD-MPMS-XL-7AC. Rozsah aplikovaného jednosmerného poľa: +/- 7 T, citlivosť: 10-11Am2 pre polia 0 T až 0,25 T.

Kooperácie

 • Elektrotechnický ústav, SAV, Bratislava
 • Katedra anorganickej chémie PriF UK, Bratislava (web)
 • Ústav patologickej anatómie, LF UK, Bratislava
 • Department of Inorganic and Physical Chemistry, Ghent University, Belgicko (web)
 • Rádiodiagnostická klinika Nemocnice akad. Ladislava Dérera, Bratislava
 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality
Pracovníci Oddelenia magnetometrie