Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Oddelenia arrow Odd. biomeraní arrow Projekty oddelenia arrow Modelovanie elektrického poľa srdca na výskum prejavov funkčných a štrukturálnych zmien myokardu v meraných EKG signáloch.
Modelovanie elektrického poľa srdca na výskum prejavov funkčných a štrukturálnych zmien myokardu v meraných EKG signáloch.
Projekt vedeckej grantovej agentúry VEGA 2/0071/16
Doba riešenia: 01/2016 - 12/2018

Anglický názov: Modeling of cardiac electrical field for the study of manifestation of funtional and structural changes in myocardium in measured ECG signals.

Vedúci projektu: Ing. Jana Švehlíková, PhD.

 

Cieľom projektu je získať nové poznatky o vzťahu medzi priebehom elektrickej aktivácie myokardu komôr a povrchovým elektrokardiogramom, ktorý je možné získať mnohokanálovým meraním.

Bude rozšírený model srdcových komôr vytvorený v rámci riešenia predchádzajúcich projektov VEGA o zmeny rýchlosti šírenia aktivačného frontu v modeli, zmeny geometrie a anizotropné vlastnosti šírenia aktivačného frontu. Model bude implementovaný do modelovacích a simulačných programov s grafickým užívateľským rozhraním. Vďaka vizualizácii jednotlivých krokov bude môcť slúžiť na výskum vplyvu funkčných a štrukturálnych zmien v myokarde na merané EKG, aj ako didaktická pomôcka. Model srdca bude použitý aj na riešenie inverznej úlohy elektrokardiografie s využitím zjednodušených ekvivalentných elektrických generátorov a pomocou pravdepodobnostných modelov.

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality
Pracovníci Oddelenia biomeraní