Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Oddelenia arrow Odd. biomeraní arrow Projekty oddelenia arrow Mnohokanálové merania EKG s vysokým rozlíšením na modelovo založenú interpretáciu elektrického poľa srdca
Mnohokanálové merania EKG s vysokým rozlíšením na modelovo založenú interpretáciu elektrického poľa srdca

Medziakademická dohoda

Doba riešenia: 01/2013 - 12/2015

Anglický názov: High Resolution Multiple-lead ECG measurement for model based interpretation of cardiac electrical field

Vedúci projektu: Doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.

 

Cieľom projektu je spolupráca pri analýze a modelovo-založenej interpretácii mnohozvodových meraní EKG s vysokým rozlíšením. Projekt je orientovaný na vývoj nových metód na neinvazívnu diagnostiku špecifických srdcových ochorení ako ischémia a riziko komorových arytmií, ktoré sú dôležité pre prevenciu náhlej srdcovej smrti u pacientov po prekonaní infarktu myokardu. V rámci projektu dôjde k vzájomnej výmene experimentálnych dát a teoretických výsledkov modelovo-založenej interpretácie elektrického poľa srdca. V spolupráci s medicínskymi centrami v oboch krajinách (Katedra kardiológie, Varšavská lekárska univerzita, Varšava, Poľsko a Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava, Slovensko) budú získané neinvazívne EKG merania s vysokým rozlíšením a budú verifikované vyvinuté nové diagnostické procedúry. 

 

Publikácia:

JANUSEK, D. - ŠVEHLÍKOVÁ, Jana - ZELINKA, Ján - ZACZEK, R. - TYŠLER, Milan - MANIEWSKI, R.: The role of mid-myocardial and epicardial cells in T-wave alternans development - simulation study. Zaslané do Medical & Biological Engineering and Computing. 

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality
Pracovníci Oddelenia biomeraní