Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Measurement Science Review (on-line časopis)
Measurement Science Review (on-line časopis)

Measurement Science ReviewÚM SAV od roku 2001 vydáva medzinárodný vedecký časopis MEASUREMENT SCIENCE REVIEW    (ISSN 1335-8871).

Časopis je dostupný on-line na adrese:

http://www.degruyter.com/view/j/msr

a

http://www.measurement.sk/

Medzinárodná redakčná rada pozostáva z odborníkov z mnohých štátov sveta.

Zodpovedný redaktor časopisu:

Prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.

Výkonný redaktor:

Doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality