Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Oddelenia arrow Odd. biomeraní arrow Realizačné výstupy oddelenia
Realizačné výstupy Oddelenia biomeraní
ProCardio 8 - nová generácia prístroja na mnohokanálové meranie a analýzu elektrického poľa srdca

Mapovací systém ProCardio 8, ktorý bol vyvinutý v Ústave merania SAV predstavuje novú generáciu prístroja na mnohokanálové meranie EKG a topografické zobrazenie elektrického poľa srdca na hrudníku pre účely diagnostiky srdcových chorôb. Oproti svojim predchodcom sa líši najmä väčším možným počtom meracích kanálov, úplným batériovým napájaním, optickým oddelením meracej jednotky, použitím aktívnych elektród a 22-bitových prevodníkov pre každý meraný kanál a prepracovaným softvérom. 

 
BioLab ATR - systém na meranie a vyhodnotenie signálu reflexu Achillovej šľachy

Prístroj BioLab ATR je jedným z modulov distribuovaného meracieho systému BioLab a je určený na meranie a hodnotenie časových intervalov signálu reflexu Achillovej šľachy.

 
BioLab STI - Systém na meranie systolických časových intervalov kardiovaskulárneho systému

Prístroj BioLab STI je jedným z modulov distribuovaného meracieho systému BioLab a je určený na meranie a hodnotenie systolických časových intervalov kardiovaskulárního systému, ktoré sa získavajú zo záznamu elektrokardiogramu (EKG), fonokardiogramu (FKG) a karotidogramu (KTG).

 
Biolab F - systém na hodnotenie biofyzikálnych parametrov z experimentov na izolovaných srdciach zvierat
Prístroj BioLab-F je jedným z modulov distribuovaného meracieho systému BioLab a používa sa na meranie zvolenej trojice elektrických, tlakových a prietokových signálov z experimentov na izolovaných srdciach malých zvierat.

 

 
ProCardio 7 - prístroj na mnohokanálové meranie a analýzu elektrického poľa srdca

Mapovací systém ProCardio 7 bol vyvinutý v Ústave merania SAV a je určený na mnohokanálové meranie EKG a topografické zobrazenie elektrického poľa srdca na hrudníku pre účely diagnostiky srdcových chorôb. Je vhodný napr. na lokalizáciu miesta a určenie rozsahu infaktu myokardu, na monitorovanie pacientov po infarkte myokardu, na predoperatívne určenie miesta zákroku pri ablácii arytmogénneho tkaniva a podobne. Niekoľko systémov ProCardio v rôznych modifikáciách sa používa na výskumných a klinických pracoviskách na Slovensku a tiež v Rakúsku, Maďarsku a Rusku. V súčasnosti prebieha výskum a vývoj novej generácie systému ProCardio 8.

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality
Pracovníci Oddelenia biomeraní