Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Oddelenia arrow Odd. biomeraní arrow Projekty oddelenia arrow MediTech – inovačný program moderných biomedicínskych technológií
MediTech – inovačný program moderných biomedicínskych technológií

Projekt podporovaný Európskym sociálnym fondom ESF 13120200086

Doba riešenia: 07/2006 - 02/2008

Program: Jednotný programový dokument NUTS II - Bratislava Cieľ 3

Priorita: Priorita č. 2 - Rozvoj celoživotného vzdelávania a podpora rozvoja výskumu a vývoja v kontexte zvyšovania kvality ľudských zdrojov

Opatrenie: Opatrenie 2.2 - Zlepšenie kvality zamestnania a konkurencieschopnosti Bratislavského regiónu prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja

Nositeľ projektu:       Fakulta chemických a potravinárskych technológií STU Bratislava

Spoluriešitelia:         Fakulta elektrotechniky a iformatiky STU Bratislava; Ústav merania SAV Bratislava

Zodpovedný riešiteľ:  prof. Ing. Ján Labuda, PhD., FCHPT STU Bratislava

 

Projekt je orientovaný na vzdelávanie študentov, doktorandov a pracovníkov v oblasti biomedicínskeho inžinierstva a na podporu spolupráce vysokých škôl a pracovísk SAV pri výskume v tejto oblasti.

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality
Pracovníci Oddelenia biomeraní