Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Oddelenia arrow Odd. teoretických metód arrow Projekty oddelenia
Projekty Oddelenia teoretických metód
Európska sieť pre inovatívne využitie elektro- magnetických polí v biomedicínskych aplikáciách
Európske projekty

Projekt COST, web

Doba riešenia: 04/2014 - 04/2018

 
Skúmanie fyzikálnych základov interakcií elektromagnetických polí s biomolekulami, bunkami a tkanivom
Medzinárodné projekty iné

Medziakademická dohoda

 Doba riešenia: 01/2015 - 12/2017

 
Synchronizácia a kauzalita v zložitých systémoch: Metódy analýzy časových radov
Medzinárodné projekty iné

 Medziakademická dohoda

Doba riešenia: 01/2015- 12/2017

 
Pokročilé štatistické a výpočtové metódy pre meranie a metrológiu
Projekty APVV

Projekt APVV-15-0295

Doba riešenia: 07/2016 - 06/2020

 
Analýza kauzálnych vzťahov v zložitých systémoch s dôrazom na biomedicínske aplikácie
Projekty VEGA

Projekt vedeckej grantovej agentúry VEGA 2/0011/16

Doba riešenia: 01/2016 - 12/2018

 
Meranie biologickej odozvy slabých nízkofrekvenčných elektromagnetických polí
Projekty VEGA

Projekt vedeckej grantovej agentúry VEGA 2/0138/16

Doba riešenia: 01/2016 - 12/2018

 
Analýza dychu na molekulárne orient ovanú detekciu zriedkavých chorôb- BAMOD - Breath-gas analysis for molecular-oriented detection of minimal diseases
Ukončené projekty

Projekt 6RP EÚ evidenčné číslo LSHC-CT-2005-019031 STREP

Doba riešenia: 02/2006 - 01/2009

 
Analýza EEG metódami matematickej štatistiky, umelých neurónových sietí a nelineárnej dynamiky
Ukončené projekty

Projekt vedeckej grantovej agentúry VEGA 2/4026/04

Doba riešenia: 01/2004 - 12/2006

 
Diskrétne a spojité pravdepodobnostné modely a ich aplikácie
Ukončené projekty

Projekt vedeckej grantovej agentúry VEGA 2/0047/15

Doba riešenia: 01/2015 - 12/2017

 
Moderné metódy klasifikácie a predikcie spánkových stavov a straty pozornosti na základe analýzy EEG signálov
Ukončené projekty

Projekt vedeckej grantovej agentúry VEGA 2/7087/27

Doba riešenia: 01/2007 - 12/2009

 
Moderné metódy spracovania elektrofyziologických signálov
Ukončené projekty

Modern methods for evaluation of electrophysiological signals

Bilaterálny projekt SAV - AV ČR

Doba riešenia: 07/2006 - 12/2008

 
Moderné metódy spracovania elektrofyziologických signálov
Ukončené projekty

Bilaterálny projekt SAV - AV ČR

Doba riešenia: 01/2009 - 12/2011

 
Moderné metódy spracovania elektrofyziologických signálov
Ukončené projekty

Bilaterálny projekt SAV - AV ČR

Doba riešenia: 01/2012 - 12/2014

 
Monitorovanie karcinómu pľúc pomocou analýzy vydychovaných plynov
Ukončené projekty

Carcinoma screening based on exhaled breath

Projekt v rámci medzivládnych dohôd o vedecko-technickej spolupráci SK-AT-00206

Doba riešenia: 07/2006 - 12/2007

 
Nové akustické žiariče v sonochémii
Ukončené projekty

Projekt vedeckej grantovej agentúry VEGA 2/0092/14

Doba riešenia: 01/2014 - 12/2016

 
Nové metódy klasifikácie a predikcie v analýze biosignálov a biologicky inšpirovanom počítačovom videní
Ukončené projekty

Projekt vedeckej grantovej agentúry VEGA 2/0019/10

Doba riešenia: 01/2010 - 12/2012

 
Nové metódy matematickej štatistiky
Ukončené projekty

Projekt vedeckej grantovej agentúry VEGA 1/0077/09

Doba riešenia: 01/2009 - 12/2011

 
Nové metódy matematickej štatistiky
Ukončené projekty

Projekt vedeckej grantovej agentúry VEGA 2/0038/12

Doba riešenia: 01/2012 - 12/2014

 
Nové nelineárne metódy matematickej štatistiky II
Ukončené projekty

Projekt vedeckej grantovej agentúry VEGA 1/3016/06

Doba riešenia: 01/2006 - 12/2008

 
Oblasti spoľahlivosti pre variančné komponenty
Ukončené projekty

Projekt Agentúry na podporu výskumu a vývoja LPP-0388-09

Doba riešenia: 09/2009 – 08/2011

 
Paradigma ukotvenej kognície, prepojenie percepcie a motoriky v rozhraní mozog- počítač
Ukončené projekty

Projekt vedeckej grantovej agentúry VEGA 1/0503/13

Doba riešenia: 01/2013 - 12/2015

 
Riadenie pohybov očí: behaviorálne a elektrofyziologické markery normálnej a patologickej funkcie
Ukončené projekty

Projekt vedeckej grantovej agentúry VEGA 2/0160/08

Doba riešenia: 01/2008 - 12/2010

 
Rozhranie mozog- počítač s adaptívnym robotickým ramenom na rehabilitáciu
Ukončené projekty

Projekt APVV-0668-12

Doba riešenia: 10/2013 - 09/2017

 
Rýchlosť syntézy izoprénu v ľudskom tele
Ukončené projekty

Projekt SK-AT-0025-12

Doba riešenia: 01/2013 - 12/2014

 
Štatistické algoritmy na analýzu dát z exhalovaného dychu
Ukončené projekty

Projekt Agentúry na podporu výskumu a vývoja SK-AT-0003-08

Doba riešenia: 01/2009 – 6/2011

 
Štatistické metódy a algoritmy pre analýzu vydychovaných plynov
Ukončené projekty

Projekt Agentúry na podporu výskumu a vývoja RPEU-0008-06

Doba riešenia: 02/2007 – 01/2009

 
Štatistické metódy pre analýzu neistôt v metrológii (STATGUM)
Ukončené projekty

Projekt Agentúry na podporu výskumu a vývoja APVV-0096-10

Doba riešenia: 05/2011 – 10/2014

 
Výskum dynamických metód analýzy biosignálov a biologicky inšpirovaného rozpoznávania vzorov
Ukončené projekty

Projekt vedeckej grantovej agentúry VEGA 2/0043/13

Doba riešenia: 01/2013 - 12/2015

 
Zmeny architektúry spánku u pacientov s ložiskovou ischémiou mozgu a ich vplyv na kognitívne funkcie
Ukončené projekty

 Projekt MZ SR 2012/56-SAV-6

Doba riešenia: 07/2013- 12/2015

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality
Pracovníci Oddelenia teoretických metód