Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Oddelenia arrow Odd. teoretických metód arrow Pracovníci oddelenia arrow Chvosteková, Martina, Mgr. PhD.
Chvosteková, Martina, Mgr. PhD.

Tel.: +421 2 591045 38, Miestnosť: 504, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Informačná stránka zamestnanca SAV

Martina Chvosteková, SAV

Štúdium, vzdelanie

  • 2015 - súčasnosť - vedecký pracovník (IIb), Ústav merania SAV (ÚM SAV), Bratislava
  • 2013 - 2015 postdoktorandská pozícia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky.
  • 2011 - 2013  vedecký pracovník (IIb), Ústav merania SAV (ÚM SAV), Bratislava
  • 2011, udelenie akademickej hodnosti PhD. v študijnom programe: 5-2-54 Meracia technika, Slovenská technická univerzita v Bratislave
  • 2008 - 2011 interný doktorand, Ústav merania SAV, Bratislava
  • 2008, udelenie akademickej hodnosti Mgr.
  • 2003 - 2008 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: Pravdepodobnosť a matematická štatistika

 

Aktuálne zameranie výskumu

  • simultánne tolerančné intervaly v lineárnej regresii
  • štatistická kalibrácia

 

Publikačná činnosť

M. Chvosteková. Confidence band for percentile line in multiple linear regression.
Communications in Statistics - Simulation and Computation, accepted.


Fišerová, E., CHVOSTEKOVÁ, M., Belašková, S., Bumbálek, M., Joska Z. (2015), "Survival Analysisof Factors Influencing Cyclic Fatigue of Nickel-Titanium Endodontic Instruments", Advances in Materials Science and Engineering 2015, Article ID 189703,6 pages

Corrigendum to "Survival Analysis of Factors Influencing Cyclic Fatigueof Nickel-Titanium Endodontic Instruments", Advances in Materials Science andEngineering 2016, Article ID 4583832, 1 page


Andres, J., Benešová, M., CHVOSTEKOVÁ, M., Fišerová, E. (2014), "Optimization of Parametersin the Menzerath-Altmann Law II", Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Rerum Naturalium, Mathematica 53, pp. 5-28.


CHVOSTEKOVÁ, M. (2013), “Simultánne testovanie strednej hodnoty a variancie normálneho
rozdelenia" Informační bulletin České statistické společnosti 24, pp. 55-62.


CHVOSTEKOVÁ, M. (2013), “Simultaneous Two-Sided Tolerance Intervals for a UnivariateLinear Regression Model", Communications in Statistics - Theory and Methods 42, pp. 1145-1152.

 

CHVOSTEKOVÁ, M. (2011), “Simultaneous two-sided tolerance intervals for a linear regression model”. Proceedings of the 17th European Young Statisticians Meeting (eds. Paulo Canas Rodrigues, Miguel de Carvalho), Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa, pp. 59-62.

CHVOSTEKOVÁ, M. (2011), “A comparison of simultaneous tolerance intervals in a simple linear regression model”. In MEASUREMENT 2011. Proceedings of the International Conference on Measurement (eds. M. Tyšler, J. Maňka, V. Witkovský), Institute of Measurement Science, SAS, Bratislava, pp. 16-19.

CHVOSTEKOVÁ, M. (2010), “Determination of two-sided tolerance interval in a linear regression model,” Forum Statisticum Slovacum, Vol.6, No.5, pp. 79 - 84.

CHVOSTEKOVÁ, M. (2010), “Stanovenie simultánnych obojstranných tolerančných intervalov v lineárnom modeli založené na oblasti spoľahlivosti parametrov modelu,” Forum Statisticum Slovacum, Vol. 6, No. 4, pp. 73 - 78.

CHVOSTEKOVÁ, M. (2010), “Simultánne obojstranné tolerančné intervaly v lineárnom regresnom modeli,” Informační bulletin České statistické společnosti - Vybrané práce 16. zimní školy JČMF ROBUST, Vol. 22, No. 3, pp. 57-64.

CHVOSTEKOVÁ, M. (2010), “Simultaneous tolerance intervals in a linear regression,”Aplimat - Journal of Applied Mathematics, Vol. 3, No. 3, pp. 223 - 230.

CHVOSTEKOVÁ, M. - WITKOVSKÝ, V. (2009), “Exact Likelihood Ratio Test for the Parameters of the Linear Regression Model with Normal Errors,” Measurement Science Review, Vol. 9, No. 1, pp. 1 - 8.

WITKOVSKÝ, V. - CHVOSTEKOVÁ, M. (2009), “Simultaneous tolerance intervals for the linear regression model”. In MEASUREMENT 2009. Proceedings of the International Conference on Measurement (eds. M. Tyšler, J. Maňka, V. Witkovský), Institute of Measurement Science, SAS, Bratislava, pp. 28-31.

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality
Pracovníci Oddelenia teoretických metód