Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Oddelenia arrow Odd. teoretických metód arrow Pracovníci oddelenia arrow Bartošová, Katarína, Ing. PhD.
Bartošová, Katarína, Ing. PhD.

Tel.: +421 2 591045 32, Miestnosť: 505, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Ing. Katarína Cimermanová

Informačná stránka zamestnanca SAV

Katarína Bartošová, SAV

 

Štúdium, pracoviská

 • 2004 - ukončenie inžinierskeho štúdia na Žilinskej Univerzite v Žiline, Elektrotechnická fakulta, odbor Biomedicínske inžinierstvo
 • 2005 - nástup na Ústav merania SAV
 • 2010 - ukončenie doktorandského štúdia vo vednom odbore Bionika a biomechanika

Aktuálne zameranie výskumu

 • štatistické aplikácie v biomedicíne
 • analýza vydychovaných plynov

Vybrané publikácie

 • Bartošová, K. (2011): The Influence of Increasing Number of Breath Gas Compounds on Binary Classification of Noisy Data,  MEASUREMENT 2011 : 8th International Conference on Measurement, v tlači.
 • Bartošová, K. (2010): Štatistické metódy a algoritmy na výskum molekulovo orientovanej diagnostiky pľúcnych chorôb, Dizertačná práca.
 • Bartošová, K. (2010): Aplikácia Fisherovej lineárnej diskriminačnej analýzy na analýzu dychu, Forum Statisticum Slovacum, No. 4, str. 15-20.
 • Cimermanová, K. (2010): Klasifikácia pre rôzne tvary šumu vstupných dát, Informační bulletin České statistické společnosti, Vol. 22, No. 3, str. 9-15.
 • Cimermanová, K. (2009): Receiver Operating Characteristic Analysis for Classification Based on Various Prior Probabilities of Groups with an Application to Breath Analysis, Measurement Science Review , Vol. 9, No. 5, str. 131-133 (článok).
 • Cimermanová, K. (2009): The ROC Analysis for Classification of Smokers and Non-smokers based on Various Prior Probabilities of Groups; MEASUREMENT 2009 : 7th International Conference on Measurement, str. 41-44.
 • Cimermanová, K. (2008): Klasifikácia zašumených dát, ROBUST'2008, Sborník prací 15. zimní školy JČMF, J. Antoch & G. Dohnal (eds.), Praha, JČMF, str. 41 – 46. (zborník, poster)
 • Cimermanová, K. (2008), Neparametrický konfidenčný interval pre Youdenov index optimálneho deliaceho bodu, XVII. Letná škola biometriky; Biomedicínske metódy a modely v pôdohospodárskej vede, výskume a výučbe, str. 67-72
 • Cimermanová, K. (2008), Selection of a biomarker of smoking using non-parametric confidence interval for the Youden Index, Lékař a technika; Biomedicínske inženýrství a informatika, Vol. 38, No. 2, str. 145-148.
 • Cimermanová, K. (2008), Generalized Confidence Intervals for Breath-Concentrations of Selected Voletile Organic Compounds in Smokers, Aplimat - Journal of Applied Mathematics, Vol. 1, No. 2, str. 363-372.
 • Cimermanová, K. (2008), Generalized Confidence Intervals for Breath-Concentrations of Selected Voletile Organic Compounds in Smokers, APLIMAT 2008: 7th International Conference, str. 1069-1078.
 • Cimermanová, K. (2007), Estimation of Confidence Intervals for the Log-normal Means and for the Ratio and the Difference of Log-normal Means with Application of Breath Analysis, Measurement Science Review , Vol. 7, No. 4, str. 31-36.(článok)
 • Cimermanová, K. (2007), Estimation of Confidence Intervals for the Log-normal Means and for Ratio and Difference of Log-normal Means, MEASUREMENT 2007 : 6th International Conference on Measurement, str. 85-88.
 • Cimermanová, K. (2007): Štatistické metódy a algoritmy na výskum molekulovo orientovanej diagnostiky pľúcnych chorôb, Písomná práca k dizertačnej skúške
 • Cimermanová, K. (2006): Analýza vydychovaných plynov; Štatistické charakteristiky vybraných plynných komponentov vydýchnutého vzduchu meraného pomocou PTR-MS, ODAM 8, Olomouc, str. 37 - 48
 • Cimermanová, K. (2006): Statistical charakteristics of selected volatile compounds in breath samples measured by PTR-MS, Panel discussion in International scientific meeting: Breath Analysis in Physiology and Medicine, Prague, Czech Republic
 • Cimermanová, K. (2006): Comparison of compounds in the exhaled breath for individual patients and groups, PROBASTAT 2006 Abstracts, The Fifth International Conference on Mathematical Statistics, Smolenice Castle, Slovak Republic, str. 23.
 • Cimermanová, K. (2006): Aplikácia klasifikačných metód na analýzu vydychovaných plynov, ROBUST'2006, Sborník prací 14. zimní školy JČMF, J. Antoch & G. Dohnal (eds.), Praha, JČMF, str. 51 – 58. (zborník)
 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality
Pracovníci Oddelenia teoretických metód