Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Oddelenia arrow Odd. teoretických metód arrow Pracovníci oddelenia arrow Witkovský, Viktor, Doc. RNDr. CSc.
Witkovský, Viktor, Doc. RNDr. CSc.
Strana 1 z 2

Tel.: +421 2 591045 30, Miestnosť: 305, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Viktor Witkovsky

Informačná stránka zamestnanca SAV 

Viktor Witkovský, SAV

Adresa

Doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.
Ústav merania
Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Štúdium, vzdelanie, kvalifikácia

 • 1981-1986, Matematicko fyzikálna fakulta Univerzity Komenského (MFF UK) Bratislava, študijný odbor "Pravdepodobnosť a matematická štatistika",
 • 1986, udelenie titulu RNDr. (doktor prírodných vied), MFF UK Bratislava
 • 1989-1992, interná ašpirantúra, Ústav merania a meracej techniky SAV (ÚMMT SAV) Bratislava
 • 1993, udelenie vedeckej hodnosti CSc. (kandidát matematicko-fyzikálnych vied) vo vednom odbore 11-06-9 "Pravdepodobnosť a matematická štatistika", Matematický ústav SAV (MÚ SAV) Bratislava
 • 1997, udelenie vedeckého kvalifikačného stupňa IIa - samostatný vedecký pracovník
 • 2005, habilitácia na docenta pre odbor matematika, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (FMFI UK) Bratislava

Zamestnanie a významné funkcie na pracovisku

1986 - súčasnosť, Ústav merania SAV (ÚM SAV) Bratislava

 • 2006 - súčasnosť, zástupca riaditeľa ÚM SAV, (2006-2010, 2010-2014, 2014->)
 • 2005 - súčasnosť, predseda vedeckej rady ÚM SAV (2005-2009, 2009-2013, 2013->)
 • 1998 - súčasnosť, vedúci Oddelenia teoretických metód ÚM SAV
 • 1998-2006, vedecký tajomník ÚM SAV

Aktuálne zameranie výskumu

Výskumu exaktných a aproximatívných matematicko-štatistických metód pre malé rozsahy výberov. Teoretické a výpočtové aspekty štatistického usudzovania (indukcie, inferencie) o parametroch modelov s pevnými a náhodnými efektmi:

 • Štatistická indukcia v lineárnych a nelineárnych zmiešaných modeloch
 • Teória a metódy štatistickej indukcie pre malé rozsahy štatistického výberu (malý počet pozorovaní, resp. meraní)
 • Metódy a algoritmy pre výpočet presných a približných pravdepodobnostných rozdelení pre štatistické aplikácie
 • Teoretické metódy v meraní a metrológii: určovanie neistoty v meraní, medzilaboratórne porovnávania, kalibrácia
 • Analýza dát a štatistické aplikácie v metrológii, biomedicíne a ekonometrii.

Doktorandi

 • Mgr. Michal Teplan, PhD (2006)

Téma dizertačnej práce: Audio-visual stimulation and relaxation, linear and nonlinear EEG measures.

Školiteľ špecialista RNDr. Anna Krakovská, CSc., vedný odbor: 39-52-9 Bionika a biomechanika, Ústav merania SAV, 21.6.2006.

 • Mgr. Barbora Arendacká, PhD (2009)

Téma dizertačnej práce: Interval estimators for a variance component in mixed linear models with two variance components.

Vedný odbor: 11-06-9 Pravdepodobnosť a matematická štatistika, Ústav merania SAV, 16.6.2009.

 • Mgr. Kristína Mezeiová, PhD (2009)

Téma dizertačnej práce: Nonlinear and spectral characteristics of sleep electroencephalogram.

Školiteľ špecialista RNDr. Anna Krakovská, CSc., vedný odbor: 39-52-9 Bionika a biomechanika, Ústav merania SAV, 26.11.2009.

 • Mgr. Gejza Wimmer, PhD (2010)

Téma dizertačnej práce: Modely, metódy a algoritmy pre analýzu longitudinálnych dát.

Odbor doktorandského štúdia: 9-1-9 Aplikovaná matematika, Matematický ústav SAV, 27.8.2010.

 • Ing. Katarína Bartošová, PhD (2010)

Téma dizertačnej práce: Štatistické metódy a algoritmy na výskum molekulovo orientovanej diagnostiky pľúcnych chorôb.

Vedný odbor: 39-52-9 Bionika a biomechanika, Ústav merania SAV, 21.9.2010.

 • Mgr. Martina Chvosteková, PhD (2011)

Téma dizertačnej práce: Simultánne obojstranné tolerančné intervaly v lineárnom regresnom modeli.

Odbor doktorandského štúdia: 5.2.54 Meracia technika, Ústav merania SAV, 25.11.2011.

 • Mgr. Ivana Pobočíková, PhD (2012)

Téma dizertačnej práce: Vybrané metódy a algoritmy pre štatistickú analýzu klinických pokusov.

Odbor doktorandského štúdia: 9.1.9. Aplikovaná matematika, Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline, 12.4.2012.

 • RNDr. Ján Klacso, PhD (2013)

Téma dizertačnej práce: Mathematical Analysis of the Transmission Mechanism of Monetary Policy of the National Bank of Slovakia (Transmisný mechanizmus monetárnej politiky Národnej banky Slovenska).

Školiteľ špecialista RNDr. František Hajnovič, odbor doktorandského štúdia: 9.1.9. aplikovaná matematika, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky,  Univerzita Komenského v Bratislave, 26.8.2013.

 • Mgr. Jozef Jakubík

Téma dizertačnej práce: Metódy štatistickej inferencie pre analýzu vysokodimenzionálnych dát pomocou lineárnych zmiešaných modelov.

Odbor doktorandského štúdia:  5.2.54 Meracia technika, Ústav merania SAV v spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Vybrané publikácie

 • WITKOVSKÝ, V. - WIMMER, G. - DUBY, T.: Logarithmic Lambert W × F random variables for the family of chi-squared distributions and their applications. Statistics & Probability Letters 96, 2015, 223-231. (Link to full text).
 • WITKOVSKÝ, V.: Estimation, testing, and prediction regions of the fixed and random effects by solving the Henderson's mixed model equations. Measurement Science Review 12 (6), 2012, 234-248. (Full text).
 • WITKOVSKÝ, V. - WIMMER, G.: Confidence interval for common mean in interlaboratory comparisons with systematic laboratory biases. Measurement Science Review 7 (Section 1, No. 6), 2007, 64-73. (Link to full text pdf )
 • WIMMER, G. - WITKOVSKÝ, V.: Univariate linear calibration via replicated errors-in-variables model. Journal of Statistical Computation and Simulation 77 (3), 2007, 213-227. (Link)
 • WITKOVSKÝ, V. - SAVIN, A. - WIMMER, G.: On small sample inference for common mean in heteroscedastic one-way model. Discussiones Mathematicae Probability and Statistics 23 (2), 2003, 123-145. (Abstract)
 • WITKOVSKÝ, V.: On the exact computation of the density and of the quantiles of linear combinations of t and F random variables. Journal of Statistical Planning and Inference 94 (1), 2001, 1-13. (Abstract)
 • WITKOVSKÝ, V.: Computing the distribution of a linear combination of inverted gamma variables. Kybernetika 37 (1), 2001, 79-90. (Journal)
 • WITKOVSKÝ, V.: Exact distribution of positive linear combinations of inverted chi-square random variables with odd degrees of freedom. Statistics & Probability Letters 56 (1), 2002, 45-50. (Abstract)

Publikácie a citácie

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality
Pracovníci Oddelenia teoretických metód