Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Oddelenia arrow Odd. teoretických metód arrow Pracovníci oddelenia arrow Štolc, Svorad, Mgr. PhD.
Štolc, Svorad, Mgr. PhD.

Tel.: +421 2 591045 36, Miestnosť: 502, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Mgr. Svorad Štolc, PhD.

Informačná stránka zamestnanca SAV 

Svorad Štolc, SAV

Vzdelanie

 • 2003-2009
  Doktorandské štúdium na Oddelení teoretických metód Ústavu merania SAV. Názov dizertačnej práce: "Segmentácia a klasifikácia objektov v obrazoch používaných v Epo dopingovej kontrole" (školiteľ: Doc. RNDr. Ing. Ivan Bajla, PhD).
 • 1996-2001
  Magisterské štúdium odboru informatika so zameraním na Umelú inteligenciu a Paralelné výpočty na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Názov diplomovej práce v odbore Umelá inteligencia: "Učenie bezkontextového jazyka Lanbn pomocou rekurentnej BCM neurónovej siete" (školiteľ: Ing. Igor Farkaš, PhD).
 • 1992-1996
  Gymnázium Jura Hronca v Bratislave so zameraním na informatiku a programovanie.

Výskumné zameranie

 • Biologicky inšpirované počítačové videnie
 • Aplikácie modelu Hierarchickej temporálnej pamäte (HTM)
 • Číslicové spracovanie obrazu
 • Rozpoznávanie a klasifikácia vizuálnych objektov
 • Aplikovaná matematika a štatistika

Profesionálna prax

 • Od roku 2009
  Výskumný pracovník na High-Performance Image Processing Unit, Safety & Security Department, AIT Austrian Institute of Technology, Seibersdorf, Rakúsko.
 • Od roku 2003
  Výskumný pracovník na Oddelení teoretických metód Ústavu merania Slovenskej akadémie vied v Bratislave.
 • 2008-2009
  "Forschung Austria" štipendium na High-Performance Image Processing Unit, Safety & Security Department, AIT Austrian Institute of Technology, Seibersdorf, Rakúsko: Application potential of HTM - a new paradigm of intelligence.
 • 2006-2007
  "Ernst-Mach" štipendium na Department of Anaesthesiology and Critical Care Medicine, Innsbruck Medical University.
  Viac informácií na stránke projektu
 • 2006-2009
  Člen štatistického tímu v rámci FP6 európskeho rámcového projektu BAMOD (Číslo kontraktu: 019031): Breath-gas analysis for molecular-oriented detection of minimal diseases.
  Viac informácií na stránke projektu
 • 2006-2009
  Člen Kuvajtsko-slovenskej archeologickej misie / Kuwaiti-Slovak Archaeological Mission (KSAM).
  Viac informácií na stránke projektu
 • 2004-2006
  Účasť na tvorbe softvérového balíka GASepo vyvíjaného v rámci medzinárodného projektu WADA, ktorý viedol Department of High-Performance Image Processing, Austrian Research Centers, Seibersdorf.
  Viac informácií na stránke projektu
 • 2004-2006
  Účasť v projekte VEGA 2/4026/04: Analýza EEG metódami matematickej štatistiky, umelých neurónových sietí a nelineárnej dynamiky.
  Viac informácií na stránke projektu

Publikácie

 

Články v recenzovaných časopisoch indexovaných v CC, SCI alebo IOP

 • TEPLAN, M. - KRAKOVSKÁ, A. - ŠTOLC, S.: Direct effects of audio-visual stimulation on EEG. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 2011, DOI 10.1016/j.cmpb.2010.11.013.
 • ŠTOLC, S. - BAJLA, I.: On the optimum architecture of the biologically inspired hierarchical temporal memory model applied to the hand-written digit recognition (Invited paper). Measurement Science Review 10 (2), 2010, 28-49, DOI 10.2478/v10048-010-0008-4.
 • BAJLA, I. - RUBLÍK, F. - ARENDACKÁ, B. - FARKAŠ, I. - HORNIŠOVÁ, K. - ŠTOLC, S. - WITKOVSKÝ, V.: Segmentation and supervised classification of image objects in Epo doping-control. Machine Vision and Applications 20 (4), 2009, 243-259, DOI 10.1007/s00138-007-0120-0. 
 • ARENDACKÁ, B. - SCHWARZ, K. - ŠTOLC, S. - WIMMER, G. - WITKOVSKÝ, V.: Variability Issues in Determining Concentration of Isoprene in Human Breath by PTR-MS. Journal of Breath Research 2 (037007), 2008, 8pp, DOI 10.1088/1752-7155/2/3/037007. 
 • KUSHCH, I. - ARENDACKÁ, B. - ŠTOLC, S. - MOCHALSKI, P. - FILIPIAK, W. - SCHWARZ, K. - SCHWENTNER, L. - SCHMID, A. - DZIEN, A. - LECHLEITNER, M. - WITKOVSKÝ, V. - MIEKISCH, W. - SCHUBERT, J. - UNTERKOFLER, K. - AMANN, A.: Breath isoprene - aspects of normal physiology related to age, gender and cholesterol profile as determined in a PTR-MS study. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 46 (7), 2008, DOI 10.1515/CCLM.2008.181.
 • KRAKOVSKÁ, A. - ŠTOLC, S.: Spectral decay vs. correlation dimension of EEG. Neurocomputing 71 (13-15), 2008, 2978-2985, DOI 10.1016/j.neucom.2007.06.007.
 • BARTA, P. - ŠTOLC, S.: HBCO correction: its impact on archaeological absolute dating. Radiocarbon 49 (2), 2007, 465-472.
 • ŠTOLC, S. - BAJLA, I.: Improvement of band segmentation in Epo images via column shift transformation with cost functions. Medical and Biological Engineering and Computing 44 (4), 2006, 257-274.
 • TEPLAN, M. - KRAKOVSKÁ, A. - ŠTOLC, S.: EEG responses to long-term audio-visual stimulation. International Journal of Psychophysiology 59 (2), 2006, 81-90.

 

Články v slovenských recenzovaných časopisoch v cudzom jazyku

 • ŠTOLC, S. - BAJLA, I.: Improved accuracy of band detection in GASepo system for quantitative analysis of images in Epo doping control. Measurement Science Review 7 (1), 2007, 14-18.
 • BARTA, P. - BARTÍK, M. - BENEDIKOVÁ, L. - ĎURIŠ, J. - PIETA, K. - SHEHAB, S.A.H. - ŠTOLC, S. - TIRPÁK, J.: Geophysical prospecting of the Bronze Age site Al-Khidr, Failaka Island, State of Kuwait. Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV 41, 2007, 69-73.
 • KRAKOVSKÁ, A. - ŠTOLC, S.: Fractal complexity of EEG signal. Measurement Science Review 6 (2), 2006, 63-66.
 • TEPLAN, M. - KRAKOVSKÁ, A. - ŠTOLC, S.: Short-term effects of audio-visual stimulation on EEG. Measurement Science Review 6 (2), 2006, 67-70.
 • ŠTOLC, S. - KRAKOVSKÁ, A. - TEPLAN, M.: Audiovisual stimulation of human brain - linear and nonlinear measures. Measurement Science Review 3 (2), 2003, 95-98.
 • TEPLAN, M. - KRAKOVSKÁ, A. - ŠTOLC, S.: EEG in context of audiovisual stimulation. Measurement Science Review 3 (2), 2003, 17-20.

 

Články v recenzovaných zborníkoch z medzinárodných konferencií

 • ŠTOLC, S. - BAJLA, I. - VALENTÍN, K. - ŠKOVIERA, R.: Temporal pooling method for rapid HTM learning applied to geometric object recognition. In: J. Maňka, V. Witkovský, M. Tyšler, I. Frollo, editors, 8th International Conference MEASUREMENT 2011. Smolenice, Slovak Republic, April 27-30, 2011, 59-64. Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Sciences.
 • ŠTOLC, S. - BAJLA, I.: Application of the computational intelligence network based on Hierarchical Temporal Memory to face recognition. In: 10th IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications AIA 2010. Innsbruck, Austria, February 15-17, 2010.
 • ŠTOLC, S. - BAJLA, I.: Image object recognition based on biologically inspired Hierarchical Temporal Memory model and its application to the USPS database. In: M. Tyšler, J. Maňka, V. Witkovský, editors, 7th International Conference MEASUREMENT 2009. Smolenice, Slovak Republic, May 20-23, 2009, 23-27. Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Sciences. 
 • ŠTOLC, S. - BAJLA, I.: Improved accuracy of band detection in GASepo system for quantitative analysis of images in Epo doping control. In: I. Frollo, J. Maňka, V. Juráš, editors, 6th International Conference MEASUREMENT 2007. Smolenice, Slovak Republic, May 20-24, 2007, 21-25. VEDA.
 • TEPLAN, M. - ŠTOLC, S.: Determination of betatron tune from beam trajectory registration. In: I. Frollo, J. Maňka, V. Juráš, editors, 6th International Conference MEASUREMENT 2007. Smolenice, Slovak Republic, May 20-24, 2007, 73-76. VEDA.
 • ŠTOLC, S. - BAJLA, I.: Improvement of band classification in GASepo system used in Epo doping-control. In: J. Jan, J. Kozumplík, I. Provazník, editors, 18th Biennial International EURASIP Conference BIOSIGNAL 2006 - Analysis of biomedical signals and images. Brno, Czech Republic, June 28-30, 2006, 281-283. VUTIUM Press.
 • ŠTOLC, S. - BAJLA, I.: Improvement of object segmentation and classification via correction of Epo image distortions. In: I. Frollo, M. Tyšler, V. Juráš, editors, 5th International Conference MEASUREMENT 2005. Smolenice, Slovak Republic, May 15-19, 2005, 212-215. VEDA.
 • ŠTOLC, S. - KRAKOVSKÁ, A.: Power-law decay vs. fractal complexity of EEG. In: I. Frollo, M. Tyšler, V. Juráš, editors, 5th International Conference MEASUREMENT 2005. Smolenice, Slovak Republic, May 15-19, 2005, 155-159. VEDA.
 • TEPLAN, M. - KRAKOVSKÁ, A. - ŠTOLC, S.: Measures of EEG in the context of long-term audio-visual stimulation. In: I. Frollo, M. Tyšler, V. Juráš, editors, 5th International Conference MEASUREMENT 2005. Smolenice, Slovak Republic, May 15-19, 2005, 225-228. VEDA.
 • ŠTOLC, S. - KRAKOVSKÁ, A. - TEPLAN, M.: Audiovisual stimulation of human brain - linear and nonlinear measures. In: I. Frollo, M. Tyšler, A. Plačková, editors, 4th International Conference MEASUREMENT 2003. Smolenice, Slovak Republic, June 15-19, 2003, 204-207. VEDA.
 • TEPLAN, M. - KRAKOVSKÁ, A. - ŠTOLC, S.: EEG in context of audiovisual stimulation. In: I. Frollo, M. Tyšler, A. Plačková, editors, 4th International Conference MEASUREMENT 2003. Smolenice, Slovak Republic, June 15-19, 2003, 136-139. VEDA.
 • TEPLAN, M. - KRAKOVSKÁ, A. - ŠTOLC, S.: Linear and nonlinear EEG measures in the context of brain training. In: H. Hutten, P. Krösl, editors, 2nd European Medical and Biological Engineering Conference MBEC'02. Vienna, Austria, December 4-8, 2002, 606-607. Druckerei Agath.

 

Články v knihách abstraktov z medzinárodných konferencií

 • ARENDACKÁ, B. - SCHWARZ, K. - ŠTOLC, S. - WIMMER, G. - WITKOVSKÝ, V.: Variability issues in determining concentration of isoprene in human breath by PTR-MS. In: Breath Analysis Summit 2007: Clinical Applications of Breath Testing. Cleveland, Ohio, November 1-3, 2007.
 • BARTA, P. - ŠTOLC, S.: HBCO correction: its impact on archaeological absolute dating. In: 19th International 14C Conference. Oxford, Great Britain, April 3-7, 2006.
 • ŠTOLC, S. - KOVÁR, B.: Niekoľko poznámok k využitiu laténskych terčíkov z ľudských lebiek s tromi otvormi. In: 7th International Conference "Doba laténská v Čechách, na Moravě a na Slovensku" - Česko-slovenská skupina pro mladší dobu železnou. Kunín, Czech Republic, 2006.
 • TEPLAN, M. - KRAKOVSKÁ, A. - ŠTOLC, S.: Long-term effects of audio-visual stimulation on human EEG. In: Fröhlich Centernary International Symposium - Coherence and Electromagnetic fields in Biological Systems. Prague, Czech Republic, July 1-4, 2005.
 • ŠTOLC, S. - KRAKOVSKÁ, A.: EEG: spectral characteristics vs. correlation dimension. In: International Conference Dynamics Days 2003. Palma de Mallorca, Spain, September 24-27, 2003.
 • TEPLAN, M. - KRAKOVSKÁ, A. - ŠTOLC, S.: Audiovisual stimulation of human brain and EEG measures. In: International Conference Dynamics Days 2003. Palma de Mallorca, Spain, September 24-27, 2003.
 • KRAKOVSKÁ, A. - TEPLAN, M. - ŠTOLC, S.: Nonlinear filtering of EEG and its effect on complex measures estimation. In: International Conference Dynamics Days Europe 2002. Heidelberg, Germany, July 15-19, 2002.
 • TEPLAN, M. - KRAKOVSKÁ, A. - ŠTOLC, S.: Dynamics of EEG during brain training. In: International Conference Dynamics Days Europe 2002. Heidelberg, Germany, July 15-19, 2002.

 

Kapitoly v knihách

 

Patenty

 • ŠTOLC, S. - PENZ, H. - MAYER, K. - HEISS-CZEDIK, D.: Verfahren zur ermittlung von Helligkeitswerten. Austrian patent AT 501 763 B1. Austrian Research Centers GmbH -- ARC Seibersdorf, 2006.

 

Technické správy

 • ŠTOLC, S. - BAJLA, I.: Improvement of band segmentation in Epo images via column shift transformation with cost functions. Technical report ARC-IT-0153. Department of High-Performance Image Processing, Austrian Research Centers GmbH -- ARC, Seibersdorf, 2006.
 • ŠTOLC, S.: Improvements in image processing algorithms for the GASepo software. Technical report. Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Sciences, 2005.
 • WITKOVSKÝ, V. - FARKAŠ, I. - ARENDACKÁ, B. - RUBLÍK, F. - ŠTOLC, S. - HORNIŠOVÁ, K.: Refined classification of bands in Epo images. Technical report. Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Sciences, 2005.
 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality
Pracovníci Oddelenia teoretických metód