Konferencia MEASUREMENT 2021

13. medzinárodná konferencia o meraní, technológiách a zariadeniach merania sa bude konať od 17. do 19. mája 2021. Konferencia sa pôvodne konala v Smolenickom zámku v Malých Karpatoch neďaleko Bratislavy. Vzhľadom na pandemickú situáciu bude konferencia online. Hlavné témy konferencie budú pokrývať tri oblasti: teoretické problémy merania, meranie fyzikálnych veličín a meranie v biológii a medicíne. Zborník z konferencie (v elektronickej podobe) bude účastníkom konferencie k dispozícii v čase konania konferencie. Prijaté dokumenty budú odoslané na zaradenie do IEEE Xplore, pokiaľ splnia rozsah a kvalitatívne požiadavky IEEE Xplore. Autori vybraných článkov budú vyzvaní, aby svoj rukopis publikovali v rozšírenej podobe v impaktovanom on-line časopise Measurement Science Review vydávaného spoločnosťou Sciendo, spoločnosťou de Gruyter a indexovanom v Current Contents Connect, Web of Science, Thomson Scientific SSCI, Scopus, EBSCO a niekoľkých ďalších databázach.

Viac informácií na web stránke konferencie.