Konferencia ProbaStat 2015

PROBASTAT 2015 – siedma medzinárodná konferencia o matematickej štatistike sa uskutočnila v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach v dňoch 29. júna až 3. júla 2015. Konferencia bola pokračovaním série úspešných domácich a medzinárodných konferencií s cieľom stimulovať výmenu myšlienok a výskumu vo všetkých oblastiach matematickej štatistiky. PROBASTAT 2015 organizuje Ústav merania SAV v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK a Matematickým ústavom SAV. Viac informácii o konferencii možno nájsť na jej archívnej webovej stránke https://www.um.sav.sk/en2/past-conferences/probastat-2015-2.html.

V roku 2015 bol program konferencie zameraný na tieto okruhy problémov:
– Regresné a zmiešané modely
– Optimálny návrh experimentov
– Dynamické štatistické modely
– Aplikovaná štatistika.

Na tejto stránke je dostupný aj program konferencie a abstrakty príspevkov.

Probastat 2015 - účastníci