2. letná škola IEEE EMBS o nových technológiách a aplikáciách v telemedicíne

V dňoch 16.8. – 22.8.2015 sa v kongresovom centre SAV v Smoleniciach uskutočnila letná škola „2nd IEEE EMBS Summer School on Emerging Technologies and Applications in Telemedicine – ETAT 2015“, pre 20 vybraných študentov zo SR, ČR a ďalších európskych krajín s lektormi zo Španielska, Talianska, Nemecka, Veľkej Británie, Turecka, Izraela. USA, Číny a Japonska. Letnú školu spoluorganizoval Ústav merania SAV v spolupráci s Národným centrom telemedicínskych služieb a FEI STU v Bratislave pod záštitou IEEE. Viac informácií možno nájsť na webovej stránke letnej školy http://www.mhealth.sk/etat2.