Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Vybrané výsledky arrow 2014
Vybrané výsledky za rok 2014
Vybrané výsledky základného výskumu
  • Výskum energetického metabolizmu svalov a pečene pomocou nových lokalizačných metód MR fosforovej spektroskopie a zobrazovania
  • 3D vizualizácia objektov a ich vnútorných mikroštruktúr v prírodných vedách s využitím röntgenovej mikrotomografie
  • Algoritmus na odhadovanie parametrov elipsy regresnou metódou s nelineárnymi obmedzeniami a jej aplikácia na určenie neistoty merania fázy kvadratúrneho homodynového interferometra
  • Magnetometrické merania nízkych koncentrácií obalovaných nanočastíc oxidov železa
  • Klasifikácia výsledkov identifikácie ischemických lézií získaných pomocou riešenia inverznej úlohy
 
Vybrané výsledky aplikačného typu
  • Systémy merania náklonu reaktorov v atómovej elektrárni Mochovce 3. a 4. blok
  • Použitie optických metód v nedeštruktívnom testovaní tabuľových malieb oltára majstra Pavla z Levoče
 
Vybrané výsledky medzinárodných vedeckých projektov
  • Metóda vyšetrovania končatín ľudského tela metódami zobrazovania na princípe magnetickej rezonancie
  • Modelovanie a interpretácia zmien povrchových EKG máp a heterogenity repolarizácie u pacientov s arytmiami
  • Projekt COST TD1201 „Colour and Space in Cultural Heritage
 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality