Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Vybrané výsledky arrow 2012
Vybrané výsledky za rok 2012
Vybrané výsledky základného výskumu
 • Výskum deformácií magnetických polí spôsobených slabo magnetickými materiálmi zobrazovacími metódami na báze NMR
 • Metóda párového časového zberu na rýchle trénovanie HTM sietí používaných v počítačovom videní
 • Štúdia vplyvu nepresnosti určenia polohy EKG elektród na lokalizáciu ischemických ložísk
 • Meranie koncentrácie magnetických nanočastíc v biologických tkanivách
 
Vybrané výsledky aplikačného typu
 • Vizualizácia mikroštruktúr metódami röntgenovej mikrotomografie
 • Použitie infračervenej reflektografie v nedeštruktívnom testovaní historických artefaktov
 
Vybrané výsledky medzinárodných vedeckých projektov
 • Metóda zobrazovania Achillovej šľachy na báze magnetickej rezonancie pre klinické aplikácie
 • Optické metódy merania pre nanoelektroniku
 • Zobrazovacie metódy vyšetrovania muskuloskeletálneho aparátu pomocou magnetickej rezonancie
 • Porovnanie koherencie a fázovej synchronizácie na spánkovom elektroencefalograme
 • Modelová interpretácia nedipolarity v integrálnych povrchových potenciálových mapách náhodne sa vyskytujúcej u pacientov s arytmiou
 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality