Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Vybrané výsledky arrow 2015
Vybrané výsledky za rok 2015
Vybrané výsledky základného výskumu
  • Výskum deformácie statického magnetického poľa z dôvodu prítomnosti magnetických nanočastíc metódami zobrazovania na princípoch magnetickej rezonancie
  • Trieda logaritmických Lambert W x F náhodných premenných a ich aplikácie
  • Supravodivý model magnetických prímesí v diamagnetickej matrici
  • Nové metódy nedeštruktívnej objemovej analýzy hornín a minerálov s využitím röntgenovej mikrotomografie

 

 
Vybrané výsledky aplikačného typu
  • Merací systém na monitorovanie náklonu reaktorov v atómovej elektrárni Mochovce

 

 
Vybrané výsledky medzinárodných vedeckých projektov
  • Multiparametrické metódy kvantifikácie stavu kolagénových vlákien v chrupavkách prostredníctvom merania relaxačných parametrov
  • Vplyv polohy buniek v srdcových komorách na vznik T-wave alternans – simulačná štúdia
  • Projekt COST TD1201 „Farba a priestor v kultúrnom dedičstve“

 

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality