Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Vybrané výsledky arrow 2014 arrow Vybrané výsledky aplikačného typu
Vybrané výsledky aplikačného typu
  • Systémy merania náklonu reaktorov v atómovej elektrárni Mochovce 3. a 4. blok
  • Použitie optických metód v nedeštruktívnom testovaní tabuľových malieb oltára majstra Pavla z Levoče

Výsledok 1: Systémy merania náklonu reaktorov v atómovej elektrárni Mochovce 3. a 4. blok

Projekty: -
Riešitelia: Ľ. Ondriš, D. Krušinský, M. Keppert, M. Trutz, P. Ondrejkovič

V Oddelení optoelektronických meracích metód Ústavu merania SAV boli vyvinuté a v spolupráci s Oddelením realizácie zrealizované dva komplexné meracie systémy na kontinuálne automatizované meranie náklonu nádob reaktorov tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. Systémy sú založené na princípoch hydronivelizácie a pendametrie s optoelektronickým odčítaním meraných hodnôt. Inštalácia systémov prispeje k zvýšeniu štandardov bezpečnosti prevádzky uvedenej jadrovej elektrárne, pretože monitorovanie náklonu reaktora jadrovej elektrárne je dôležité z hľadiska bezpečného zasúvania riadiacich tyčí reaktora.

 

Aplikátor výsledku: JE Mochovce , Slovenské elektrárne, člen skupiny ENEL

Výsledok 2: Použitie optických metód v nedeštruktívnom testovaní tabuľových malieb oltára majstra Pavla z Levoče

Projekty: -
Riešitelia: M. Hain, J. Bartl, V. Jacko

Výsledky výskumu Oddelenia optoelektronických meracích metód boli aplikované v spolupráci s reštaurátormi Oblastného reštaurátorského ateliéru Levoča Mgr. art. Rudolfom. Borošom a Mgr. art. Petrom Hricom pri nedeštruktívnom fyzikálnom prieskume ôsmych gotických tabuľových malieb hlavného oltára majstra Pavla z Levoče kostola sv. Jakuba v Levoči, piatich tabuľových malieb vedľajšieho oltára a nástenných malieb za hlavným oltárom.

Cieľom optického nedeštruktívneho prieskumu bolo pomocou špecializovaných technických prostriedkov:

- zistenie prítomnosti a vizualizácia podkresieb, premaľovaných textov a skrytých signatúr pomocou IČ reflektografie

- identifikácia neskorších zásahov a prípadných retuší do malieb pomocou metódy UV  fluorescencie.

Pomocou infračervenej reflektografie s následným digitálnym spracovaním obrazu boli zviditeľnené podkresby, ktorými si stredoveký maliar načrtol niektoré časti malieb. Zviditeľnenie skrytých podkresieb je veľmi dôležité, pretože si takto môžeme vytvoriť predstavu o pôvodnom zámere autora diela, jeho vývoji a zásahoch pri reštaurovaní v minulosti. 

Pomocou ultrafialovej fluorescenčnej metódy s následným digitálnym spracovaním obrazu boli zviditeľnené retuše a iné reštaurátorské zásahy do malieb v minulosti.  Vizualizácia sekundárnych zásahov do diela je mimoriadne dôležité pri stanovovaní jeho autenticity a určení správnych postupov pri jeho následnom reštaurovaní.

 

Aplikátor výsledku: Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča, Pamiatkový úrad SR.
b2-1

 

Obr. 1. Zviditeľnenie podkresieb a neskorších zásahov do gotickej oltárnej  tabuľovej maľby metódami infračervenej reflektografie  a ultrafialovej fluorescencie s digitálnym spracovaním obrazu

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality