Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Vybrané výsledky arrow 2009
Vybrané výsledky za rok 2009
Vybrané výsledky základného výskumu
  •   Segmentácia a klasifikácia obrazových objektov v dopingovej kontrole na Epo
  •   Určenie intervalu spoľahlivosti pri vyrovnaní nameraných údajov regresnou priamkou
 
Vybrané výsledky aplikačného typu
  • Magnetická biopsia ľudskej pečene
  • Metóda a zariadenie na meranie tepelného odporu hliníkových chladičov
 
Vybrané výsledky medzinárodných vedeckých projektov
  • Testovanie kvality NMR obrazov za použitia fyzikálnych a elektromagnetických fantómov
  • Neinvazívna lokalizácia ischemických ložísk pomocou EKG mapovania pri záťaži
 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality