Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Vybrané výsledky arrow 2013
Vybrané výsledky za rok 2013
Vybrané výsledky základného výskumu
 • Tenké vrstvy organických a anorganických materiálov v magnetickom poli MR tomografu 
 • Modifikovaná inverzná úloha na lokalizáciu zmien repolarizácie pomocou skupiny dipólov 
 • V2O3 nanokryštalické oxidy pripravené mechanochemicko-termálnou redukciou a ich
  magnetické vlastnosti
 • Pravdepodobnostný model spánku pre lepšiu objektivizáciu kvality spánku
 
Vybrané výsledky aplikačného typu
 • Využitie röntgenovej mikrotomografie na vizualizáciu mikroštruktúr v prírodných vedách a
  materiálovom výskume
 • Použitie optických metód v nedeštruktívnom testovaní historických diel 
 
Vybrané výsledky medzinárodných vedeckých projektov
 • Skúmanie metabolizmu svalov pomocou fosforovej spektroskopie na vysokých poliach 
 • Neinvazívna lokalizácia ektopickej aktivy v srdci 
 • Pokročilé kvantitatívne zobrazovanie degeneratívnych zmien v menisku, Achilovej šľachy a
  chrupaviek pod záťažou na báze magnetickej rezonancie
 • Spolupráca na vývoji elektronických modulov určených pre počítačové riadenie cyklu
  magnetického poľa urýchľovača NUKLOTRON v Dubne
 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality