Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Vybrané výsledky arrow 2017
2017
Vybrané výsledky základného vyskumu
  • Klasterizácia príznakov časových radov vnútrolebečného tlaku pre odhad alarmovej funkcie pri traumatických zraneniach mozgu
  • Mapovanie hluku a vibrácií v prostredí NMR tomografov so slabým magnetickým poľom
  • Neinvazívna lokalizácia ložiska komorových arytmií
  • Optimalizované 3D zobrazovanie biologických objektov metódami röntgenovej mikrotomografie
 
Vybrané výsledky aplikačného typu
  • Softvér na mnohokanálové meranie biosignálov s paralelným spracovaním dát
  • Využitie infračervenej reflektografie pri nedeštruktívnom testovaní gotických malieb
 
Vybrané výsledky medzinárodných vedeckých projektov
  • Nové metodiky zaistenia homogénnej excitácie signálu pre stanovenie energetického metabolizmu kostrových svalov, pečene a srdca na 7T MRI tomografe
  • Detekcia priamych aj oneskorených kauzálnych vplyvov v časových radoch
  • Štúdium vplyvu substitúcie cínom na štrukturálne, supravodivé a magnetické vlastnosti vysokoteplotného supravodiča typu Eu-123 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality