Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Vybrané výsledky arrow 2007
Vybrané výsledky za rok 2007
Vybrané výsledky základného výskumu
  • Štatistický model na zvýšenie presnosti rádiouhlíkového datovania ľudských kostí zavedením zdokonalenej kolagénovej korekcie v archeológii
  • Vplyv a kompenzácia zmien srdcovej frekvencie pri neinvazívnej identifikácii ischemického ložiska
 
Vybrané výsledky aplikačného typu
  • Bezkontaktná detekcia lokálnych povrchových defektov presných strojárskych súčiastok
  • Systém na hodnotenie biofyzikálnych parametrov z experimentov na izolovaných srdciach zvierat
 
Vybrané výsledky medzinárodných vedeckých projektov
  • MRI diagnostika biologických tkanív s použitím nanočastíc kontrastných látok
 
Iné výsledky
  • Materiály bez elektrického odporu pri teplote kvapalného dusíka
  • Štatistické metódy konštrukcie intervalových odhadov pre variančný komponent
  • Magnetometrická metóda vyšetrovania relaxácie feromagnetických mikročastíc rozptýlených v modelovom intracelulárnom prostredí
 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality