Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Vybrané výsledky arrow 2007 arrow Vybrané výsledky medzinárodných vedeckých projektov
Vybrané výsledky medzinárodných vedeckých projektov
  • MRI diagnostika biologických tkanív s použitím nanočastíc kontrastných látok

 

Výsledok 1: MRI diagnostika biologických tkanív s použitím nanočastíc kontrastných látok

Projekt: VEGA 2/5043/27

Riešitelia: I.Frollo, P. Szomolanyi, P. Andris, J. Přibil, V. Juráš, Z. Majdišová

Bola vyvinutá a testovaná nová originálna metóda zviditeľnenia relaxačných parametrov tkanív biologických vzoriek za použitia kontrastných látok a zobrazovacích metód na báze magnetickej rezonancie. Magnetické nanočastice na báze minerálu spinel a na báze gadolínia a NMR zobrazovacie metódy so špecifickými parametrami ich predurčujú na zobrazenie magnetických zmien vyšetrovaného tkaniva. Metodika bola testovaná na fyzikálnych a elektromagnetických fantómoch s cieľom detekcie relaxačných máp. Overenie metodiky bolo vykonané tak na biologických vzorkách (in-vitro) ako aj na pacientoch. Nová metóda má perspektívne použitie v biologických a lekárskych vedách pri diagnostike chrupaviek, pri podávaní liečiv do vybraného tkaniva, pri zobrazovaní biologických vzoriek in vitro (napr. transplantáty chrupaviek) s vysokým rozlíšením. Metóda poskytuje v klinickej diagnostike spätnú väzbu pri vývoji nových techník transplantácie tkanív a pri terapii post-traumatických zranení ľudských končatín. Zahraničný partner: Univ.-Prof. Dr. Siegfried Trattnig, MR Center, Highfield MR, Department of Radiology, Medical University of Vienna, Austria. Zmluva o vedeckej spolupráci a vzdelávacích pobytoch zo dňa 28.8.2006.

2007-c1

Obrázok: Vľavo - elektromagnetický fantóm na testovanie zobrazovacích NMR sekvencií pri výskume kontrastných látok. Vpravo - zobrazenie transplantátu chrupavky zvýrazneného kontrastnou látkou. Šípky ukazujú hranice transplantátu.

Publikácie:

  • FROLLO, I. - ANDRIS, P. - PŘIBIL, J. - JURÁŠ, V. Indirect susceptibility mapping of thin-layer samples using nuclear magnetic resonance imaging. In IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 43, no. 8, (2007), p. 3363-3367.
  • TRATTNIG, S. - MARLOVITS, S. - GEBETSROITHER, S. - SZOMOLANYI, P. - WELSCH, G.H. - SALOMONOWITZ, E. -WATANABE, A. - DEIMLING, M. and MAMISCH, T.C. Three-dimensional delayed adolinium-enhanced MRI of cartilage (dGEMRIC) for in vivo evaluation, of reparative cartilage after matrix-associated, autologous, chondrocyte transplantation at 3.0 T: Preliminary results. In Journal of Magnetic Resonance Imaging, Vol. 26, (2007), p. 974–982.
 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality