Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Oddelenia arrow Odd. biomeraní arrow Realizačné výstupy oddelenia arrow BioLab STI - Systém na meranie systolických časových intervalov kardiovaskulárneho systému
BioLab STI - Systém na meranie systolických časových intervalov kardiovaskulárneho systému

Prístroj BioLab STI je jedným z modulov distribuovaného meracieho systému BioLab a je určený na meranie a hodnotenie systolických časových intervalov kardiovaskulárního systému, ktoré sa získavajú zo záznamu elektrokardiogramu (EKG), fonokardiogramu (FKG) a karotidogramu (KTG).

 

Systém BioLab bol navrhnutý na laboratórne a experimentálne klinické merania biosignálov. Je tvorený súborom samostatných inteligentných snímačov, ktoré sa cez počítačovú sieť Ethernet pripájajú k vyhodnocovacej a riadiacej jednotke na báze PC. Každý snímač obsahuje špecifický merací modul na úpravu signálov pre príslušný biofyzikálny experiment a riadiaci modul postavený na báze mikrokontroléra ADμC812 (Analog Devices).

sti_meas

Prístroj BioLab STI (Systolic Time Intervals) je 3-kanálový merací systém určený na meranie a hodnotenie systolických časových intervalov kardiovaskulárního systému. Tieto intervaly sa získavajú zo záznamu 3 biosignálov: elektrokardiogramu (EKG), fonokardiogramu (FKG) karotidogramu (KTG) a používajú sa na hodnotenie funkčného stavu štítnej žľazy.Vyšetrenie je založené na skutočnosti, že hormóny štítnej žľazy ovplyvňujú aj kardiovaskulárny systém. Hodnotenie systolických časových intervalov ako periférnych prejavov thyreoidálnej funkcie tak umožňuje posúdiť funkciu štítnej žľazy ako normálnu funkciu, hypofunkciu alebo hyperfunkciu. Hodnotia sa parametre PEP (pre-ejekčná perióda), QS2 (čas druhej ozvy) a HR (srdcová frekvencia). Pomocou regresných rovníc je tiež možné odhadnúť úroveň celkového tyroxínu T4. Vyšetrenie je dostatočne informatívne pre potreby skríningu a endokrinologickej diagnostiky.

sti_devRiadiaci modul prístroja BioLab STI je postavený na báze mikrokontroléra ADµC812 s potrebnými meracími a interfejsovými obvodmi. Na pripojenie snímača do modulárneho systému prostredníctvom siete Ethernet slúži modul konvertora RS232C na TCP/IP protokol. Pre zaistenie bezpečnosti pacienta je modul galvanicky oddelený od siete Ethernet optoizoláciou. Modul je napájaný z Li-Ion batérie, ktorá zaistí niekoľko hodín nepretržitej prevádzky. Inteligentné riadenie spotreby v praktickej prevádzke umožňuje výdrž batérie až desiatky dní. Modul je možné prevádzkovať aj počas dobíjania batérie zo siete 230V / 50 Hz, prípadne len s napájaním zo siete (bez batérie).

sti_oscsti_sig

Vyšetrenia vykonané pomocou prístrojov BioLab STI a BioLab ATR môžu byť vyhodnotené súčasne pomocou protokolu a kruhového diagramu, ktoré sú zobrazené spolu s prístrojom BioLab ATR.

Zostava BioLab STI je určená len na výskumné a pedagogické aplikácie. Nejedná sa o zdravotnícke zariadenie ako je definované v EÚ direktíve MDD 93/42/EEC.

 

Základné technické údaje

EKG elektródy

3 jednorazové, samolepiace predgelované Ag-AgCl elektródy pripojované cez kroko-adaptéry na vstupné tienené vodiče

zosilňovač EKG

vstup typu BF, napäťové zosilnenie programovateľné v rozsahu 0 až 10000 (s krokom 100), vstupný odpor >10 GOhm, frekvenčný rozsah 0.16-1000 Hz (-3dB), CMRR >100 dB (50Hz), prepočítaný šum na vstup max. 15 mV š-š

snímač KTG

piezoelektrický tlakový snímač MLT1010 Pulse Transducer firmy ADInstruments Pty Ltd, výstup 0 - 1 V, frekvenčný rozsah 2,5 - 5000 Hz

zosilňovač KTG

programovateľné zosilnenie 0 - 450 s krokom 4,5, frekvenčný rozsah 0,16 až 1000 Hz

snímač FKG

mikrofón MLT201 Cardio Microphone firmy ADInstruments Pty Ltd, výstupný rozsah max. ±10V (pracovný rozsah ±5 mV), frekvenčný rozsah 10 až 600 Hz, dynamický rozsah 0,01 - 10 m/s2, prenos 100 V/ s2/m (pri 100 Hz) 

zosilňovač FKG

Pásmový filter pre pásmo F1 (fo=35 Hz, -12dB pri f1=17,5 Hz, f2=35 Hz), napäťové zosilnenie programovateľné v rozsahu 0 až 10000 s krokom 100

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality
Pracovníci Oddelenia biomeraní