Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Oddelenia arrow Odd. biomeraní arrow Realizačné výstupy oddelenia arrow ProCardio 7 - prístroj na mnohokanálové meranie a analýzu elektrického poľa srdca
ProCardio 7 - prístroj na mnohokanálové meranie a analýzu elektrického poľa srdca

Mapovací systém ProCardio 7 bol vyvinutý v Ústave merania SAV a je určený na mnohokanálové meranie EKG a topografické zobrazenie elektrického poľa srdca na hrudníku pre účely diagnostiky srdcových chorôb. Je vhodný napr. na lokalizáciu miesta a určenie rozsahu infaktu myokardu, na monitorovanie pacientov po infarkte myokardu, na predoperatívne určenie miesta zákroku pri ablácii arytmogénneho tkaniva a podobne. Niekoľko systémov ProCardio v rôznych modifikáciách sa používa na výskumných a klinických pracoviskách na Slovensku a tiež v Rakúsku, Maďarsku a Rusku. V súčasnosti prebieha výskum a vývoj novej generácie systému ProCardio 8.

cardio7_devPočet meraných kanálov EKG:

 • 6+128 (modulárne po 16)

Parametre meracej jednotky:

 • Programovateľné zosilnenie 1000 až 8000
 • Voliteľný frekvenčný prenos 0,05 až 100, 250, 500, 1000 Hz
 • Vstupná impedancia 107 Ohm 
 • A/Č prevod 12 bit, 6μs/ kanál

Pripojenie k PC:

 • Rýchly paralelný port IEEE 1284

Napájanie:

 • Sieť 230V/50 Hz alebo z batérií

Funkcie prístroja ProCardio 7:

 • Meranie EKG a VKG - Prístroj dovoľuje súčasné meranie až 134 zvodov EKG so vzorkovacou periódou 1, 2 alebo 4 ms v zadanom frkvenčnom rozsahu a so zosilnením nastaveným individuálne pre každý zvod. Pri nakladaní zvodov sa automaticky kontroluje dobrý kontakt meracích elektród. Snímané EKG signály sú počas merania monitorované na displeji.
 • Spracovanie a analýza EKG - Automatické a interaktívne spracovanie EKG signálov zahrnuje korekciu nulovej línie signálu, číslicovú filtráciu a identifikáciu EKG vĺn. Signály môžu byť zobrazované vo viacerých režimoch a formátoch.
 • Potenciálové mapovanie - Prístroj vypočítava potenciálové mapy, ktoré môžu byť zobrazované a vytlačené vo farebnej aj čierno-bielej úprave a v rôznych formátoch. Je možná animácia máp na displeji.
 • Integrálové mapovanie - Hodnoty pre integrálové mapy sa vypočítavajú ako integrály EKG potenciálov v mapovaných bodoch cez zvolený časový interval. Mapy môžu byť zobrazené alebo vytlačené vo viacerých formátoch.
 • Odchýlkové mapovanie - Umožňuje vypočítavať a zobrazovať odchýlkové integrálové mapy ako odchýlky od preddefinovaných noriem (priemerných integrálnych máp) skupín probantov.
 • Izochrónne mapovanie - Je určené na sledovanie dynamiky zvolených udalostí (napr. dosiahnutie prahovej hodnoty potenciálu) alebo intervalov medzi udalosťami (napr. trvanie depolarizácie a repolarizácie myokardu) 

Príklady výstupov systému

cardio_leads

Nakladanie EKG elektród

cardio_signals

Mnohokanálové meranie EKG

cardio_ecg

Interaktívne spracovanie EKG

cardio_vcg

Zobrazenie a spracovanie VKG

cardio_maps1

Mapovanie EKG potenciálov

cardio_maps2

Mapovanie EKG potenciálov

cardio_imap

Integrálové EKG mapovanie

cardio_depart

Odchýlkové integrálové EKG mapovanie

cardio_isochron

Izochrónne mapovanie

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality
Pracovníci Oddelenia biomeraní