Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Oddelenia arrow Odd. magnetometrie arrow Pracovníci oddelenia arrow Cigáň, Alexander, RNDr. CSc.
Cigáň, Alexander, RNDr. CSc.

Tel.: +421 2 591045 21, Miestnosť: 204, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Tel.: +421 2 591045 93, Miestnosť: detašované lesné laboratórium

Informačná stránka zamestnanca SAV 

Alexander Cigáň, SAV

Štúdium

 • Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, 1968, 1976, RNDr.
 • Ústav merania SAV, 1978, CSc.

Pracoviská a významné funkcie

Ústav merania SAV od 1.8.1968, vedúci Oddelenia magnetometrie 1993-2008, zástupca riaditeľa ústavu (1998 - 2001), člen subkomisie Komisie pre posudzovanie využitia drahých prístrojov v SAV 1978 - 1982, člen Komisie pre drahú prístrojovú techniku P SAV (1996 - 2001), vedecký sekretár I. oddelenia vied SAV(1995 - 1998), člen odbornej komisie pre technické vedy pri Akreditačnej komisii SAV (1999 - 2001), člen Rady vedcov SAV (2000-2003)

Študijné pobyty

 • ZSSR, IRE Moskva,
 • ZSSR, Institut kybernetiky, Kyjev,
 • ZSSR, FTINT AV, Charkov, 2x ,
 • NDR, FSU, Jena,
 • Taliansko, CNR Roma,

Zameranie a najdôležitejšie výsledky

Kryogénna technika a fyzika nízkych teplôt. Návrh a realizácie kryostatov a kryogénnych modulov pre biomagnetické merania, magnetizačné merania vysokoteplotných supravodičov a zobrazovanie magnetických polí. Slabá supravodivosť, Josephsonovské spoje (JS) a SQUID štruktúry. Návrh topológie RF a DC SQUID štruktúr, vývoj technológie a realizácie hrotových JS a RF SQUID štruktúr na báze nízkoteplotných (NT) a vysokoteplotných (VT) supravodičov, výroba SQUID snímačov 1-K-84 pre supravodivé kvantové magnetometre SKM2, objemové a TV YBCO SQUIDy. Vysokoteplotná supravodivosť a objemové vysokoteplotné supravodiče. Laboratórium pre syntézy vysokoteplotných supravodičov a polarizačnej mikroskopie. Štúdium vlastností objemových a tenkovrstvových VT supravodičov na báze RE123, BPSCCO a (Tl,PB)SBCCO. Polykryštalické, textúrované a monodoménové VT supravodiče na báze RE123 (RE = Y, Eu, Sm, Nd, La). Meranie veľmi slabých magnetických polí, nové meracie metódy a prístroje. Podiel na vývoji meracích metód a systémov a na riešení vedecko-výskumných úloh orientovaných na využitie makroskopickej kvantovej interferencie v meracej technike, napríklad v oblasti materiálového a jadrového výskumu, biomagnetizmu a medicíny.

Vedecko-výskumné úlohy a projekty

Spoluriešiteľ a riešiteľ 3 čiastkových úloh ŠPZV (III-7-2/1, III-9-3/3 a III-9-4/04), 7 projektov GAT a VEGA (2/999265/91, 2/999045/91,95/5305/.585,2/1159/95, 2/5086/98, 2/1134/21, 2/4091/24), 4 APVV (APVT) projektov (95/5305/585, 51-022702, 51-017802, 51-059005) a 4 medzinárodných projektov (1.4.2.15 "Komplex na meranie biomagnetických polí a vyhodnotenie nameraných údajov" v rámci KP VTP krajín RVHP do roku 2000, Vysokocitlivý systém na meranie zväzkov, urýchľovaných v nuklotróne, na princípe snímačov SQUID v rámci spolupráce s LVE SÚJV v Dubne, Projekt 2833-1-95/97, rakúsko-slovenská spolupráca vo vede a vzdelávaní, No.25s7, DAAD Project Based Personal Exchange Programme with Slovak Republic, 2002-2003.

Vedecká spolupráca

 • Elektrotechnický ústav SAV,
 • Katedra optiky MFF UK v Bratislave,
 • Katedra anorganickej chémie PriF UK v Bratislave,
 • Chemický ústav Pri FUK v Bratislave,
 • Katedra anorganickej a fyzikálnej chémie Univerzity v Gente, Belgicko.

Expertízna činnosť a spolupráca s praxou

 • expertízna činnosť pre Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj ČSSR v oblasti fyzikálnych veličín a prístrojovej techniky
 • spolupracoval s n.p. Tesla Elektroakustika Bratislava pri príprave kusovej výroby SQUID magnetometrov
 • spolupracoval so Slovenskými závodmi technického skla n.p. Bratislava pri hodnotení kvalitatívnych ukazovateľov nového zvukoizolačného materiálu IZOMAT

Publikácie

126 (z toho 21 v CC databáze) (vybrané publikácie v PDF formáte)

Patenty

2 (1PV,1 AO)

Ohlasy

38 (WOS 16) (citácie v PDF formate)

Vedecká výchova a pedagogická činnosť

 • člen Spoločnej odborovej komisie vo vednom odbore doktorandského štúdia 39-71-9 Meracia technika (od 2005 5.2.24), od 1997,
 • 4 doktorandi,
 • externá pedagogická činnosť na Fakulte telovýchovy a športu UK v Bratislave.

Ocenenia

člen kolektívu, ktorému boli za výsledky vedecko-výskumnej činnosti udelené:

 • odmena Vedeckého kolégia technickej kybernetiky a elektrotechniky SAV,1974,
 • odmena SAV v roku 1979,
 • cena 1. stupňa v súťaži o ocenení prístrojov vysokej technickej úrovne, ktoré boli vyvinuté na pracoviskách ČSAV a SAV, 1982,
 • mimoriadna odmena SAV v roku 1985,
 • cena Genius '96 udelená Spoločnosťou maďarských vynálezcov na Medzinárodnej výstave vynálezov a nových riešení GENIUS '96 v Budapešti, marec 1996 za "Novú originálnu metódu a zariadenie na merania magnetických vlastností HTc supravodivých materiálov s využitím SQUID systému".
 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality
Pracovníci Oddelenia magnetometrie