Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Oddelenia arrow Odd. optoelektronických meracích metód arrow Pracovníci oddelenia arrow Hain, Miroslav, RNDr. PhD.
Hain, Miroslav, RNDr. PhD.

Tel.: +421 2 591045 10, Miestnosť: 103a, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Informačná stránka zamestnanca SAV

Miroslav Hain, SAV

Štúdium:

 • Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 1984 (RNDr.)

Pracoviská a významné funkcie:

 • Vedúci oddelenia optoelektronických meracích metód, ÚM SAV 2001- doteraz
 • Vedúci laboratória snímačov, Ústav merania SAV 1995-2000
 • Laboratórium snímačov, Ústav merania SAV 1984-1995

Odborné zameranie:

 • Infračervená termometria a termografia, bezkontaktné meranie teploty a vizualizácia teplotných polí
 • RTG mikrotomografia
 • Optické meranie geometrických veličín (odchýlky tvaru, hrúbky tenkých vrstiev, ...)
 • Infračervená reflektografia, nedeštruktívne optické metódy testovania umeleckých diel
 • Stabilizácia optických frekvencií laserov

Dlhodobé zahraničné pobyty:

 • Nanoelectronics Research Institute, AIST, Tsukuba, Japan, 2006 (2x)
 • Institute for Biodiagnostics, National Research Council, Winnipeg, Canada, 2007
 • Nanoelectronics Research Institute, AIST, Tsukuba, Japan, 2008
 • Nanoelectronics Research Institute, AIST, Tsukuba, Japan, 2010  
 • Electronics and Photonics Research Institute, AIST, Tsukuba, Japan, 2012

Publikácie, patenty:

 1. ČERNÝ, J. - HAIN, M.: Snímač atmosferického tlaku s číslicovým výstupom. In: Senzory a senzorové systémy. Košice, DT ČSVTS 1987, s. 145-148.
 2. BARTL, J. - JACKO, V. - HAIN, M.: Meranie teploty substrátov počas iónovej implantácie. In: Senzory a senzorové systémy. Košice, DT ČSVTS 1987, s. 240-243.
 3. BARTL, J. - HAIN, M.: Meranie tvaru strojárskych súčiastok optickým profilometrom. In: Meranie a meracia technika v strojárstve. Žilina, DT ČSVTS 1988, s. 15-20.
 4. HAIN, M.: Senzory pre automatizované meranie atmosferického tlaku. In: Senzory a senzorové systémy. Zborník prednášok z celoštátneho seminára mladých vedeckých pracovníkov. Bláhová, 1988. \Na mikrofiši.\
 5. BARTL, J. - JACKO, V. - HAIN, M.: Meranie teploty substrátov v iónovom implantátore. In: Infračervená radiometrie - infrasystémy. Sborník přednášek. Ostrava, DT ČSVTS 1988, s. 92-99.
 6. HAIN, M. - BARTL, J.: Čierne teleso s číslicovo nastaviteľnou teplotou. In: Infračervená radiometrie - infrasystémy. Sborník přednášek. Ostrava, DT ČSVTS 1988, s. 154-158.
 7. BARTL, J. - JACKO, V. - HAIN, M.: Meranie teploty substrátov počas iónovej implantácie. Jemná mechanika a optika, 33, 1988, č. 2, s. 37-41.
 8. BARTL, J. - HAIN, M.: Meranie tvaru profilu strojárskych súčiastok moiré interferometriou. Jemná mechanika a optika, 33, 1988, č. 9, s. 255-257.
 9. HAIN, M. - JACKO, V. - BARTL, J.: Termodynamický tlakomer na automatické meranie atmosferického tlaku. In: ELMEKO '88. Sborník přednášek 12. celostátní konference. Brno, DT ČSVTS 1988, s. 131-132.
 10. HAIN, M.: Senzory pre automatické meranie atmosferického tlaku. In: Senzory a senzorové systémy. Zborník prednášok z celoštátneho seminára mladých vedeckých pracovníkov. Bláhová, 1988.
 11. HAIN, M. - BARTL, J. - JACKO, V.: Využitie mikropočítačov v meracích prístrojoch pre hydrometrológiu. In: Meranie a výpočtová technika. Bratislava, DT ČSVTS 1989, s. 39-41.
 12. HAIN, M. - JACKO, V. - BARTL, J.: Senzor na automatizované meranie atmosferického tlaku. In: Senzory a senzorové systémy. Zborník prednášok z celoštátnej konferencie. Košice, DT ČSVTS 1989, s. 10-14.
 13. BARTL, J. - HAIN, M. - JACKO, V.: Niektoré poznatky pri návrhu a realizácii IČ systémov. In: Infračervená radiometrie - infrasystémy. Brno, DT ČSVTS 1990, s. 28-34.
 14. HAIN, M. - ČERNÝ, J.: Senzory pre automatické meranie atmosferického tlaku. In: Sensor and Sensor Systems. Prešov, Sensor 1991, s. 59-61.
 15. BARTL, J. - HAIN, M.: The measuring of geometrical quantities in precision engineering. In: International Workshop MEASUREMENT 92. Bratislava, ÚM SAV 1992, s. 121.
 16. BARTL, J. - HAIN, M.: The measuring of geometrical quantities in precision engineering. Jemná mechanika a optika, 37, 1992, č.6-8, s. 114-122.
 17. HAIN, M. - BARTL, J.: Some problems connected with fast and accurate surface profile measuring. In: International Workshop MEASUREMENT 93. Bratislava, ÚM SAV 1993, s. 38
 18. HAIN, M. - BARTL, J.: Korekcie vyšších rádov pri meraní zakrivených plôch guľovým hrotom. In: Meranie a meracia technika v strojárstve. Žilina, INPEKO 1993, s. 65-69.
 19. BARTL, J. - HAIN, M.: Využiteľnosť optických princípov pri meraní geometrických veličín. Metrologické listy, 1994, 17, č.1, s. 3-10.
 20. HAIN, M.: Automatizácia merania v presnom strojárstve pomocou snímačov Mitutoyo pripojených k personálnemu počítaču. In: Meranie a meracia technika v strojárstve. Zborník. 21. konferencia s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica, Dom techniky ZS VTS 1994, s. 88-91.
 21. BARTL, J. - HAIN, M.: Using of contactless methods for the measuring of geometrical quantities. In: MECHATRONIKA 94. II. Krajowa Konferencja Naukowo - Techniczna. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 1994, s. 343-346.
 22. HAIN, M. - BARTL, J.: Increasing of accuracy by spherical stylus measurement. In: MECHATRONIKA 94. II. Krajowa Konferencja Naukowo - Techniczna. Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1994, s. 351-354.
 23. HAIN, M.: Technické a programové riešenie pripojenia dĺžkových snímačov Mitutoyo k personálnemu počítaču. In: NOVTECH 94. Zborník prednášok z konferencie Zásadné otázky rozvoja vedy a techniky v SR. 1. diel. Žilina, Dom techniky ZSVTS 1995, s. 120-122
 24. BARTL, J. - HAIN, M. - JACKO, V.: Analysis of uncertainties by the radiometric measurement of temperature. In: MEASUREMENT 95. International Workshop. Abstracts of Lectures. Bratislava, ÚM SAV 1995, s. 27.
 25. BARTL, J. - HAIN, M. - JACKO, V.: Problematika merania teploty kyslíko-vodíkového plameňa. In: Experimentálna mechanika. Aplikovaná optika 95. Bratislava, Slov. spol. pre mechaniku 1995, s. 51-54.
 26. HAIN, M. - BARTL, J. - JACKO, V.: Prostriedky infračervenej rádiometrie. In: NOVTECH 95. Zborník prednášok z konferencie. 1. diel. Žilina, Dom techniky ZS VTS 1995, s. 100-103.
 27. HAIN, M.: Korelačná metóda merania malých rýchlostí prúdenia kvapalín. Senzor, 1995, č. 2-3, s. 26-28.
 28. HAIN, M. - BARTL, J.: Niektoré problémy bezkontaktného merania teploty v strojárskej praxi. Metrologické listy, 18, 1995, s. 16-19.
 29. BARTL, J. - HAIN, M.: Contactless method for the measurement of geometrical quantities. In: ISMQC 95. 5-th IMEKO TC-14 Symposium on Dimensional Metrology in Production and Quality Control. Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1995, s. 361-367.
 30. HAIN,M. – JACKO, V. – BARTL, J.: Zariadenie na bezkontaktné meranie teploty a experimentálny systém na vizualizáciu teplotných polí. Technical Report. Bratislava, ÚM SAV, 1995
 31. BARTL, J. - HAIN, M. - JACKO, V.: Riadenie procesu dávkovania taveniny pri výrobe amorfných kovových fólií. In: Měření teplot v provozu. Ostrava, Dům techniky 1996, s. 58-61.
 32. HAIN, M.: Vizualizácia a meranie teplotných polí pomocou CCD snímačov. In: Snímače-senzory-aplikace. Ostrava, Dům techniky 1996, s. 7-12.
 33. BARTL, J. - HAIN, M.: The influence of geometric emmiting factor on the contactless measurement of the temperature. HEAT ´96, Kielce 1996, s. 9-15.
 34. BARTL, J. - HAIN, M.: The influence of inclination angle on the contactless measurement of the temperature. In: MEASUREMENT ’97, Smolenice 1997, s. 90-93.
 35. HAIN, M. - BARTL, J.: Computer methods of profile evaluation in the light-cut profile meter. In: MEASUREMENT ’97, Smolenice 1997, s. 140-143.
 36. BARTL, J. - HAIN, M.: Radiation temperature measurement of semi - transparent objects. In: XIV IMEKO World Congress, Tampere 1997, s.155-160.
 37. BARTL, J.- HAIN, M.- HÜBNER, K.- JACKO, V.: Emisivita ako zdroj neistoty rádiometrického merania teploty. Jemná mechanika a optika 42, 1997, č.7-8, s. 219-223.
 38. BARTL, J.- HAIN, M.: Meranie tvaru profilu metódou laserového svetelného rezu. Metrologické listy 20, 1997, č.2 , s. 36-41.
 39. HAIN, M.- BARTL, J.: Measurement of profile by the light-cut method. In: Metrologia w technikach wytwarzania maszyn Kielce '97. VII konferencja naukowo-techniczna.Kielce, Zeszyty naukowe Politechniki Swietokrzyskiej, 1997, s. 161-167.
 40. HAIN, M. – KEPPERT, M. – BARTL, J.: Meranie profilu turbínovích lopatiek metódou laserového svetelného rezu. Technical Report. Bratislava, ÚM SAV, 1997
 41. BARTL, J. - HAIN, M.: Využitie infračerveného žiarenia pri reštaurátorskom prieskume umeleckých a historických diel. In: Jemná mechanika a optika 43, 1998, č.2, s. 62-64.
 42. HAIN, M. - BARTL, J.- KEPPERT, M.: Mathematical methods of measurement evaluation in the light-cut profile meter. In: Wave and quantum aspects of contemporary optics, 11th Slovak - Czech - Polisch Optical Conference, Stará Lesná 1998, s. 71. Abstract.
 43. BARTL, J. - HAIN, M.: Infrared investigation of works of art. In: Wave and quantum aspects of contemporary optics, 11th Slovak - Czech - Polisch Optical Conference, Stará Lesná 1998, s. 54. Abstract.
 44. BARTL, J. - HAIN, M. - FÍRA, R.: Meranie priemeru tenkých drôtov a prievlakov. Metrológia a skúšobníctvo, 4, 1999, 3, 15-19.
 45. HAIN, M. - BARTL, J.: Methods of measurement and visualisation of temperature fields. In: MEASUREMENT ’99, Smolenice 1999, s. 174-177.
 46. BARTL, J. - HAIN, M. - FIRA, R.: Dimensional calibration of small holes. In: MEASUREMENT ’99, Smolenice 1999, s. 166-169.
 47. BARTL,J. - HAIN,M. - FÍRA,R.: Využitie difrakcie pri riešení špeciálnych problémov metrológie. In: Jemná mechanika a optika 44, 1999, č.7-8, s. 211-214.
 48. BARTL, J. - HAIN, M.: Infrared investigation of works of art. In: Wave and quantum aspects of contemporary optics, 11th Slovak - Czech - Polisch Optical Conference, Stará Lesná 1998, s. 451-455.
 49. HAIN, M. - BARTL, J.- KEPPERT, M.: Mathematical methods of measurement evaluation in the light-cut profile meter. In: Wave and quantum aspects of contemporary optics, 11th Slovak - Czech - Polisch Optical Conference, Stará Lesná 1998, s. 304-309.
 50. BARTL, J. - HAIN, M. - JACKO, V.: Vplyv nesprávneho stanovenia emisivity na hodnotu teploty nameranej pyrometricky. In: Měření teplot v průmyslu, Rožnov pod Radhoštěm 1999, s. 12 - 19.
 51. BARTL, J. – HAIN, M. – JACKO, V. – HÜBNER, K.: Vplyv stanovenia emisivity na meranie teploty pyrometrom. In: Metrológia a skúšobníctvo , 1999, č.4-5, s. 14-20.
 52. MOKROŠ, J. – HAIN, M.: Metrological device for the square standards calibration. In: XVI. IMEKO World Congress, Vienna 2000, CD-ROM
 53. BARTL, J: - FÍRA, R. – HAIN, M.: Inspection of surface by the moiré method. In: MEASUREMENT ’01, Smolenice 2001, s. 101-104.
 54. BARTL, J: - FÍRA, R. – HAIN, M.: Inspection of surface by the moiré method. Measurement Science Review, 1, 2001, 29-32. http://www.measurement.sk/
 55. HAIN, M. – BARTL, J.: Meranie a zobrazovanie teplotných polí metódami infračervenej rádiometrie. In: XXI. Fórum metrológov, Podbanské 2001, s. 27-32.
 56. MOKROŠ, J. – HAIN, M.: Calibration of large square standards. In: MEASUREMENT ’01, Smolenice 2001, s. 203-207.
 57. JACKO, V. – HAIN, M. – BARTL, J.: Návrh novej koncepcie riešenia elektronických obvodov HeNe/I2 metrologického lasera na báze modernej súčiastkovej základne. Technical Report. Bratislava, ÚM SAV, 2001
 58. BARTL, J. – HAIN, M.: Neviditeľné “svetlo” zviditeľňuje krásu. In: Správy Slovenskej akadémie vied 37, 2001, č.10, s. 12-13.
 59. BARTL, J. – HAIN, M.: Diagnostikovanie úniku tepla z budov. In: Metrologické listy 24, 2001, č.2, s. 4-7.
 60. BARTL, J.- HAIN, M.: Emisivita hliníka a jeho zliatin. In: Metrológia a skúšobníctvo 6, 2001, č.4, s.13-17
 61. BARTL, J. – HAIN, M.: Krása odhalená infražiarením. In: Quark 8, 2002, č.2, s. 6-7.
 62. HAIN, M. – BARTL, J.: Infrared Investigation of Works of Art. In: Zasadnutie riadiaceho výboru COST G8, Ghent, Belgicko, 26.1.2002
 63. HAIN, M. – BARTL, J.: Infračervená reflektografia a iné metódy nedeštruktívnej analýzy muzeálnych objektov rozvíjané v rámci akcie COST G8. In.: Zasadnutie komory reštaurátorov Slovenska, Bratislava, 22.2.2002.
 64. HAIN, M. – BARTL, J. – JACKO, V.: Digitálna infračervená reflektografia. In: Odborný reštaurátorský seminár, Slovenské národné múzeum Bojnice, 26. – 27.9.2002.
 65. HAIN, M. – BARTL, J. – JACKO, V.: Digitálna infračervená reflektografia. In: Odborný reštaurátorský seminár, Slovenské národné múzeum Bojnice, 26. – 27.9.2002. s. 58 – 59.
 66. BARTL, J. – HAIN, M.: Využitie infračerveného žiarenia pri reštaurátorskom prieskume umeleckých a historických diel. . In.: Zasadnutie komory reštaurátorov Slovenska, Bratislava, 22.2.2002.
 67. SATRAPINSKY, L. – PLECENIK, A. – KÚŠ, P. – JACKO, V. – GREGOR, M. – HALABICA, A.- HAIN, M. – XU, Y. – SOBOLEWSKY, R.: Study of MgB2 superconducting thin films properties by tunneling spectroscopy. In: Solid State Phenomena: Solid State Chemistry V., 90–91, 2003, s. 583 - 588
 68. HAIN, M. – BARTL, J. – JACKO, V.: Multispectral analysis of cultural heritage artefacts. In: MEASUREMENT 2003, 4th International Conference on Measurement. Bratislava, Slovak Republic, Institute of Measurement Science, SAS, 2003, s.279-282.
 69. HAIN, M. - BARTL, J. - JACKO, V.: Multispectral analysis of cultural heritage artefacts. Measurement Science Review, 3, 2003, s. 9-12. http://www.measurement.sk/
 70. HAIN, M.: Non-destructive optical testing methods for characterisation of degradation and alteration of surface of works of art. In: Ongoing and future research projects on the use of ND techniques to study degradation, corrosion or weathering processes. COST Action G8, Non-Destructive analysis and testing of museum objects. Weirtheim-Bronnbach, Germany, 2004, s.6. Abstract
 71. HAIN, M. - BARTL, J. - JACKO, V.: Laserový merací systém pre rýchle meranie geometrických parametrov funkčných plôch komutátorových teliesok elektromotorov. In: Metrológia a skúšobníctvo 9, 2004, č.3, s.4-6
 72. HAIN, M. - BARTL, J. - JACKO, V.: Laser measuring system for the fast measurement of functional geometric parameters of electric motor commutator. In: Wave and quantum aspects of contemporary optics, 14th Slovak - Czech - Polisch Optical Conference, Nitra 2004, s. 35. CD- ROM
 73. HAIN, M. - BARTL, J. - JACKO, V.: Optical non-destructive testing methods of cultural heritage artefacts. In: Wave and quantum aspects of contemporary optics, 14th Slovak - Czech - Polisch Optical Conference, Nitra 2004, s. 36. CD-ROM.
 74. HAIN, M. - BARTL, J. - JACKO, V.: Measuring system for the fast measurement of functional geometric parameters of electric motor commutator. In: Jemná mechanika a optika 49, 2004, č.11-12, s. 334-335.
 75. HAIN, M. - BARTL, J. - JACKO, V.: Optical non-destructive testing methods of cultural heritage artefacts. In: Jemná mechanika a optika 49, 2004, č.11-12, s. 336-338.
 76. BARTL, J. – HAIN, M.: Physical methods in preservation of cultural heritage. In: Brief procedings of the SREN 2005, Firenze-Italy, April 2nd- 8th, 2005, ISBN 80-223-2045-5, Comenius University Bratislava 2005, s. 92-95 (abstract)
 77. BARTL, J. - HAIN, M.: Physical methods in preservation of cultural heritage. In: Proceedings of the SREN 2005. Solar Renewable Energy News – Research and Applications. International Conference. Bratislava, Comenius University, 2005, 132-142.
 78. HAIN, M. (editor): Workshop COST G8. In-situ Non-destructive Analysis and Testing of Museum Objects. Bratislava, Institute of Measurement Science, SAS, 2005, ISBN 80-967402-9-6.
 79. HAIN, M. – BARTL, J.: Selected optical methods for in-situ testing of cultural heritage artefacts. In: In-situ Non-destructive Analysis and Testing of Museum Objects, International workshop COST G8, Bratislava, Slovak Republic, Institute of Measurement Science, SAS, 2005, s. 43-44
 80. HAIN, M. - BARTL, J. - JACKO, V.: The use of infrared radiation in measuremant and non – destructive testing. In: MEASUREMENT 2005, 5th International Conference on Measurement. Bratislava, Slovak Republic, Institute of Measurement Science, SAS, 2005, s.312-316.
 81. HAIN, M. - BARTL, J. - JACKO, V.: The use of infrared radiation in measurement and non-destructive testing. Measurement Science Review, 5, 2005, 10-14. http://www.measurement.sk/
 82. HAIN, M. – DORICA, J.: Optical Methods for Visualisation of Faded Text in Ancient Documents. In: COST G8 Conference „Bio – Culture and Material Culture at Qumran“, 22 – 23 May 2005, Jerusalem, Israel (v tlači)
 83. DORICA, J. - HAIN, M.: Európska spolupráca pri nedeštruktívnych výskumoch a testovaní objektov kultúrneho dedičstva. In: IV. Medzinárodná konferencia o reštaurovaní, 21.-23.9.2005, Bardejov ( v tlači)
 84. HAIN, M. - BARTL, J. - JACKO, V.: Optical non-destructive testing methods of cultural heritage artefacts. In: Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. 14. Slovak-Czech-Polish Optical Conference. Bellingham, SPIE, 2005, 454-457.
 85. HAIN, M. – DORICA, J.: Opical methods for the visualization of faded text in ancient documents. In: Bio- and Material Cultures at Qumran. Papers from a COST action G8 working group meeting held in Jerusalem. Stuttgart, Fraunhofer IRB Verlag, 2006, 209-213.
 86. KAWATE, E. - TESAR, R. - HAIN, M.: New optical measurements realized by oblique incidence. In: MEASUREMENT 2007. 6th International Conference on Measurement. Bratislava, Slovakia, Institute of Measurement Science, SAS, 2007, 135-138.
 87. HAIN, M. - KAWATE, E.: An optical method for the measurement of shape deviations of elliptical mirrors. In: MEASUREMENT 2007. 6th International Conference on Measurement. Bratislava, Slovakia, Institute of Measurement Science, SAS, 2007, 139-143.
 88. BARTL, J. - JACKO, V. - HAIN, M. - SMUTNÝ, D.: Metódy rýchlej kontroly presných mechanických súčiastok. In: Zborník z XXVI. zhromaždenia KZ SR. Bratislava, Kalibračné združenie SR, 2007, 68-76.
 89. HAIN, M. - BARTL, J.: Kontaktné a bezkontaktné meranie povrchovej teploty. Metrologické listy, 33, 2007, 1, 30-45.
 90. BARTL, J. - JACKO, V. - HAIN, M. - SMUTNÝ, D.: Súčasné trendy kontroly povrchu presných strojárskych súčiastok. Metrologické listy, 33, 2007, 1, 75-84.
 91. BARTL, J. – HAIN, M.: Nedeštruktívny prieskum umeleckých diel. Metrológia a skúšobníctvo, 12, 2007, 1, 3-8.
 92. BARTL, J. – HAIN, M.: Fyzikálne metódy v pamiatkovom výskume. Pamiatky a múzeá, 56, 2007, 2, 52-56.
 93. BARTL, J. – JACKO, V. – HAIN, M. – SMUTNÝ, D.: Optické snímače povrchu presných strojárskych súčiastok. Jemná mechanika a optika, 52, 2007, 5, 139-143.
 94. HAIN, M. - KAWATE, E.: An optical method for the measurement of shape deviations of elliptical mirrors. Measurement Science Review, 7, 2007, 28-32.
 95. KAWATE, E. – TESAR, R. – HAIN, M.: New optical measurements realized by oblique incidence. Measurement Science Review, 7, 2007, 63-66.
 96. BARTL, J. - JACKO, V. - HAIN, M. - SMUTNÝ, D.: Kontrola povrchu strojárskych súčiastok. Metrológia a skúšobníctvo, 12, 2007, 2, 5-10.
 97. KŮR, B.- SMUTNÝ, D.- HAIN, M.- BARTL, J.- JACKO, V.: Kontrola povrchových defektů součástek. Technický týdeník, 55, 2007, 3, 26.
 98. HAIN, M. – BARTL, J.: Rádiometrické metódy merania teploty. In: Zborník prednášok z konferencie a XXVIII. zhromaždenia KZ SR. Bratislava, Kalibračné združenie SR, 2008, 52-63.
 99. HAIN, M. – BARTL, J.: Informácia o medzinárodnej vedeckej konferencii Measurement 2007. In: Zborník prednášok z konferencie a XXVIII. zhromaždenia KZ SR. Bratislava, Kalibračné združenie SR, 2008, 50-51.
 100. HAIN, M. – BARTL, J.: Kontaktné a bezkontaktné meranie povrchovej teploty. Zborník prednášok z odborného seminára. Bratislava, ŽSR, Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie, 2008, 14-30.
 101. BARTL, J. – JACKO, V. – HAIN, M. – SMUTNÝ, D.: Optical sensor for the fast testing of the machine engineering production. In: Proceedings of SPIE. 16th Polish-Slovak-Czech Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. SPIE, 2008. CD-ROM.  
 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality
Pracovníci Oddelenia optoelektronických meracích metód