Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Vybrané výsledky arrow 2017 arrow Vybrané výsledky aplikačného typu
Vybrané výsledky aplikačného typu
  • Softvér na mnohokanálové meranie biosignálov s paralelným spracovaním dát
  • Využitie infračervenej reflektografie pri nedeštruktívnom testovaní gotických malieb

Výsledok 1: Softvér na mnohokanálové meranie biosignálov s paralelným spracovaním dát

Projekty: VEGA 2/0071/16, APVV-14-0875
Riešitelia: J. Zelinka, P. Kaľavský

Do programového vybavenia systému ProCardio 8. bol zaradený nový subsystém na dlhodobé mnohokanálové meranie, monitorovanie a súčasný záznam meraných biologických signálov. Je napísaný v jazyku C++ a používa techniku paralelného spracovania rozkladajúcu bežiace úlohy do paralelne vykonávaných modulov pracujúcich v pridelených vláknach. Jednotlivé moduly ako čítanie dát, spracovanie dát (škálovanie, filtrovanie, prepočet signálov na zvody), ich grafické zobrazovanie a zápis na disk, ako aj monitorovanie správnej činnosti prístroja (stav napájania, naplnenie pamätí, elektrická izolácia pacienta) komunikujú navzájom prostredníctvom správ obsahujúcich dáta o danom stave spracovania (pipeline), čím je vyriešený problém synchronizácie, ktorý je jedným so základných problémov paralelizácie. Tento prístup umožňuje použitie aj lacnejších zariadení, napr. viacjadrových notebookov s pomalšími procesormi a menšou pamäťou bez rizika zahltenia a straty údajov. Pre užívateľa softvér poskytuje flexibilnú obsluhu a bohaté možnosti zmeny parametrov spracovania a vizualizácie dát počas prebiehajúceho merania. Záznamový subsystém je možné používať v rámci systému ProCardio 8 alebo samostatne. 

 

 

Obr.1. Príklad monitorovania kontaktov snímacích elektród (vľavo) a zaznamenávaných signálov (vpravo) pri 128-kanálovom meraní EKG. Parametre merania a zobrazovania sa zobrazujú a nastavujú pomocou riadiaceho panelu v pravej časti obrazovky.

Publikácie:

  1. KAĽAVSKÝ, Peter - TYŠLER, Milan. Real-time visualization of multichannel ECG signals using the parallel CPU threads. In Lékař a technika : Biomedicínské inženýrství a informatika, 2014, vol. 44, no. 4, p. 5-9. (2014 - SCOPUS). ISSN 0301-5491
  2. KADANEC, Jan - ZELINKA, Ján - BUKOR, Gabriel - TYŠLER, Milan. ProCardio 8 - system for high resolution ECG mapping. In MEASUREMENT 2017 : Proceedings of the 11th International Conference on Measurement. Editors: J. Maňka, M. Tyšler, V. Witkovský, I. Frollo. - Bratislava, Slovakia : Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Sciences, 2017, p. 263-266. ISBN 978-80-972629-0-7.

Výsledok 2: Využitie infračervenej reflektografie pri nedeštruktívnom testovaní gotických malieb

Projekty: APVV-14-0719
Riešitelia:  M. Hain, J. Bartl, V. Jacko
Aplikátor výsledku: Pamiatkový úrad SR

Výsledky riešenia grantového projektu APVV-14-0719 „Fyzikálne nedeštruktívne metódy pre komplexné testovanie a analýzu artefaktov kultúrneho dedičstva" boli využité v spolupráci s reštaurátormi pri fyzikálnom prieskume dvadsiatich štyroch gotických oltárnych tabuľových malieb hlavného oltára kostola sv. Juraja v Spišskej Sobote a bočného oltára Smrti panny Márie v Spišskej Kapitule.
Výsledkom použitia metódy infračervenej reflektografie s následným digitálnym spracovaním obrazu bolo zistenie prítomnosti a zviditeľnenie podkresieb a skrytých premaľovaných textov. Závery testovania sú mimoriadne dôležité pri stanovovaní výstavby a autenticity diel a určení správnych postupov pri ich následnom reštaurovaní.

 

 

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality