Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Vybrané výsledky arrow 2012 arrow Vybrané výsledky aplikačného typu
Vybrané výsledky aplikačného typu
  • Vizualizácia mikroštruktúr metódami röntgenovej mikrotomografie
  • Použitie infračervenej reflektografie v nedeštruktívnom testovaní historických artefaktov

Výsledok 1: Vizualizácia mikroštruktúr metódami röntgenovej mikrotomografie

Projekty: -
Riešitelia: M. Hain, J. Bartl,  R. Ševčík, V. Jacko

 

V rámci riešenia projektu VEGA "Progresívne metódy merania a nedeštruktívneho testovania - aktívna infračervená termografia a röntgenová mikrotomografia" boli navrhnuté, rozvinuté a aplikované optimalizované metodiky trojrozmernej vizualizácie vnútorných mikroštruktúr vybraných objektov a materiálov. V rámci optimalizácie mikrotomografického zobrazovania bol analyzovaný okrem iných faktorov aj vplyv urýchľovacieho napätia a materiálu terčíka na spektrálne zloženie RTG žiarenia a vplyv spektra na kontrast RTG projekcií. V oblasti spracovania a vizualizácie výsledkov mikrotomografických meraní boli rozpracované nové metodiky 3D vizualizácie mikroštruktúr a segmentácie obrazu.

Výsledky slúžia na optimalizáciu RTG mikrotomografických metód merania a boli použité v rôznych oblastiach vedy, výskumu a priemyselnej praxe najmä v oblasti mikroelektroniky, materiálového výskumu, elektrotechniky, mechatroniky, biológie, mineralógie, geológie a paleontológie.

 

Aplikátor výsledku: Geologický ústav SAV

 

 2012-b1-1

 

Obr.1.  3D vizualizácia objektu

 

Publikácia:

  • VRŠANSKÝ, P. - CHORVÁT, D. - FRITZSCHE, I. - HAIN, Miroslav - ŠEVČÍK, Robert. Light-mimicking cockroaches indicate Tertiary origin of recent terrestrial luminescence. In Naturwissenschaften (The Science of Nature), 2012, vol. 99, no. 9, p. 739-749. ISSN 0028-1042. (2.278-IF2011)

 

 

Výsledok 2: Použitie infračervenej reflektografie v nedeštruktívnom testovaní historických artefaktov

Projekty: -
Riešitelia: M. Hain, J. Bartl, V. Jacko

 

Výsledky výskumu Oddelenia optoelektronických meracích metód boli použité v spolupráci s Komorou reštaurátorov, konkrétne s akademickou maliarkou Veronikou Gabčovou, na testovanie gotických oltárnych tabuľových malieb z 15. storočia pred ich reštaurovaním. Bola aplikovaná optická nedeštruktívna metóda na zviditeľnenie podkresieb - infračervená reflektografia.

Pomocou infračervenej reflektografie s následným digitálnym spracovaním obrazu boli zviditeľnené podkresby, ktorými si stredoveký maliar načrtol základnú kompozíciu maľby. Zviditeľnenie skrytých podkresieb je mimoriadne dôležité pre dozorujúceho kunsthistorika a reštaurátora pred začatím reštaurovania historického obrazu, pretože si na základe podkresieb vytvárajú predstavu o pôvodnom zámere maliara, vývoji obrazu a zásahoch pri reštaurovaní v minulosti.

 

Aplikátor výsledku: Reštaurátorka, akademická maliarka Veronika Gabčová.

 

2012-b2-1

 

 

Obr.1. Zviditeľnenie podkresieb na gotickej oltárnej  tabuľovej maľbe metódou infračervenej reflektografie s digitálnym spracovaním obrazu

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality