Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Oddelenia arrow Odd. optoelektronických meracích metód arrow Projekty oddelenia
Projekty Oddelenia optoelektronických meracích metód
Fyzikálne nedeštruktívne metódy pre komplexné testovanie a analýzu artefaktov kultúrneho dedičstva
Projekty APVV

Projekt APVV-14-0719

Doba riešenia: 07/2015 - 06/2019

 
Výskum a realizácia metód a systémov na monitorovanie (meranie) náklonu objektov reaktorov pre dostavbu AE Mochovce
Ukončené projekty
Domáci projekt-  je zameraný na riešenie problematiky merania náklonu jadrových reaktorov pre 3. a 4. blok AE Mochovce.

Doba riešenia: 12/2009 - 12/2012

 
Aparatúra riadenia cyklu magnetického poľa Nuklotrón
Ukončené projekty

Bilaterálny projekt 08626319/1020110-74

Doba riešenia: 01/2010 - 03/2014

 
Aparatúra riadenia cyklu magnetického poľa Nuklotrón (Apparatus for Nuclotron magnetic field control)
Ukončené projekty

Bilaterálny projekt iný: ÚM SAV - SUJV Dubna, Rusko

Doba riešenia: 1/2010- 12/2011

 

 
Aparatúra riadenia cyklu magnetického poľa Nuklotrónu
Ukončené projekty

SÚJV Dubna, kontrakt N 08626319/041653-74

Doba riešenia: 01/2005 - 06/2008

 
Farba a priestor v kultúrnom dedičstve (Colour and Space in Cultural Heritage COSCH)
Ukončené projekty

Projekt COST, web

Doba riešenia: 11/2012 - 11/2016

 
Infračervená termometria, termografia a reflektografia - rozvoj vybraných metód a prostriedkov
Ukončené projekty

Projekt vedeckej grantovej agentúry VEGA 2/3180/23

Doba riešenia: 01/2003 - 12/2005

 
Infračervené metódy merania a nedeštruktívneho testovania - aktívna infračervená termografia, reflektografia a termometria
Ukončené projekty

Projekt vedeckej grantovej agentúry VEGA 2/7082/07

Doba riešenia: 01/2007 - 12/2009

 
Nedeštruktívna analýza a testovanie muzeálnych objektov
Ukončené projekty

Projekt MVTS COST G8

Odobie riešenia v SAV: 01/2002 - 06/2006

 
Nové pokročilé metódy merania a nedeštruktívneho testovania materiálov- RTG mikrotomografia a aktívna infračervená termografia
Ukončené projekty

Projekt vedeckej grantovej agentúry VEGA 2/0126/13

Doba riešenia: 01/2013 - 12/2015

 
Pokročilé optické metódy pre nanoelektroniku
Ukončené projekty

Bilaterálny projekt

Doba riešenia: 01/2006- 12/2016

 
Progresívne metódy merania a nedeštruktívneho testovania - aktívna infračervená termografia a röntgenová mikrotomografia
Ukončené projekty

Projekt vedeckej grantovej agentúry VEGA č. 2/0101/10

Doba riešenia: 01/2010 - 12/2012

 
Stabilizácia optických frekvencií polovodičových laserov metódou nasýtenej absorpcie, realizácia etalónu dĺžky
Ukončené projekty

Projekt vedeckej grantovej agentúry VEGA 2/7081/27

Doba riešenia: 01/2007 - 12/2009

 
Výskum optických meracích metód a postupov rýchlej kontroly povrchov presných strojárskych súčiastok
Ukončené projekty

Ústavná úloha

Doba riešenia: 07/2006 - 01/2007

 
Výskum stabilizácie optických frekvencií diódových laserov.
Ukončené projekty

Projekt agentúry na podporu výskumu a vývoja APVT-51-0121-02

Doba riešenia: 09/2002 - 12/2005

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality
Pracovníci Oddelenia optoelektronických meracích metód