Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Oddelenia arrow Odd. optoelektronických meracích metód arrow Pracovníci oddelenia arrow Bartl, Ján, RNDr. Ing. CSc.
Bartl, Ján, RNDr. Ing. CSc.

Tel.: +421 2 591045 16, Miestnosť: 106, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

RNDr. Ing. Ján Bartl CSc.

Informačná stránka zamestnanca SAV 

Ján Bartl, SAV

Štúdium:

 • Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava 1962, RNDr.
 • Ústav teórie merania SAV, Bratislava 1969, CSc.
 • Elektrotechnická fakulta SVŠT, Bratislava 1976, Ing.
 • Assessor Training Course, NAMAS England 1995
 • Quality Assurance Systems for Calibration Laboratories, Witteveen-Bos & NMi Netherlands (2000)

Pracoviská:

Ústav teórie merania SAV 1962-95, (Vedúci Laboratória snímačov 1982-1995)

Slovenský metrologický ústav 1995-2001, (Riaditeľ Centra dĺžky a času),

Ústav merania SAV od 1.4. 2001 (Vedecký pracovník II. a Oddelenie optoelektronických meracích metód)

Študijné pobyty:

ZSSR, Institut avtomatiky i elektrometrii SO AN Novosibirsk 1970

Najdôležitejšie výsledky:

Realizácia 24 prístrojov pre potreby strojárstva (meranie dĺžky, meranie tvaru), zdravotníctva a hydrometeorológie. Ako fyzik-optik, významne prispel k rozvoju interferometrie, difrakčných metód, metód moiré a infračervenej rádiometrie na Ústave merania SAV. To sa odrazilo aj v riešení niektorých projektov GAV 2/356/93, VEGA 2/1036/96, VEGA 2/4049/97, ŠO-07/95 LITHO -JET, VEGA 2/077/01, VEGA 2/1133/03 a VEGA 2/3180/05, APVT-51-012102 a EU projektu COST G8 "Non-destructive analysis and testing of museum objects". Zaslúžil sa o orientáciu Oddelenia optoelektronických meracích metód ÚM SAV na výskum metód stabilizácie frekvencie žiarenia laserov pre primárnu etalonáž dĺžky.

Časopisecké publikácie, monografie, patenty, ohlasy

Časopisecké publikácie: 111, výber:

 • BARTL, J.- BARANEK, M.: Emissivity of aluminium and its importance for radiometric measurement. Measurement Science Review, 4, Section 3, 2004, p.31-36, (pdf 370KB)
 • BARTL, J.- FIRA, R.: Laser-interferometric device for calibration of ring gauges. Optica Applicata, 23, 2003, No. 2-3, pp 403-409
 • BARTL, J.- FIRA, R.- JACKO, V.: Tuning of the laser diode. Measurement Science Review, 2, Section 3, 2002, p.9-15, (pdf 351KB)
 • BARTL, J.: Preparation of depth setting standards of type A1at the Slovak Institute of Metrologia, 39, 2002, 4, s.355-360.
 • BARTL, J.: Interferometer for the measurement of defects on ball bearings. Review of Scientifie Instruments 67,1996 No2, p.558-563

Publikácie v zborníkoch: 128, Monografie: 2, Patenty: 18, Citácie WOS: 88, Scopus: 39, Iné citácie -  Ohlasy: 52

Vedecká výchova

3 skončení ašpiranti, 5 doktorandi

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

 • Člen Výboru ČS sekcie The International Society for Optical Engineering (SPIE),
 • Člen dozornej rady ČS Spoločnosti pre fotoniku (CSSF),
 • Člen European Optical Society-EOS,
 • Člen Slovenskej metrologickej spoločnosti (Predseda revíznej komisie)
 • Člen Vedeckého kolégia pre matematiku, fyziku a imformatiku
 • Člen Spoločnej odborovej komisie vedného odboru 5.2.55 metrológia,

Významné ocenenia:

 • Vynálezca ČSSR, ÚP SAV 1981.
 • Strieborná medaila Aurela Stodolu, SAV 1990
 • Strieborná medaila ZSVTS 2003
 • Zlatá medaila ZSVTS 2011
 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality
Pracovníci Oddelenia optoelektronických meracích metód