Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Oddelenia arrow Odd. zobrazovacích metód arrow Pracovníci oddelenia arrow Szomolányi, Pavol, Ing. Dr.
Szomolányi, Pavol, Ing. Dr.

Tel.: +421 2 591045 46, Miestnosť: 231, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Informačná stránka zamestnanca SAV

Pavol Szomolányi, SAV

Vzdelanie:

Marec 1997 - Zisk vedeckého titulu “Dr. (ekvivalent Ph.D.)”

1991 - 1996 - Doktorandské štúdium v Ústave merania Slovenskej akadémie vied, na oddelení zobrazovacích metód

1990 - 1991 - Študijný pobyt v Ústave merania Slovenskej akadémie vied, na oddelení zobrazovacích metód

1985 - 1990 - Štúdium na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, odbor Rádioelektronika, špecializácia Lekárska technika

Prax:

Od 2004 Postdoktorandský pobyt v Laboratóriu magnetickej rezonancie vysokého magnetického pola, v MR Centre pôsobiacom na Lekárskej univerzite vo Viedni + samostatný vedecký pracovník Ústavu merania SAV (čiastočný úväzok)

2002–2003 Postdoktorandský pobyt v Laboratóriu NMR mikroskopie na oddelení biochémie, biofyziky a makromolekulárnej chémie na Univerzite v Terste, Terst, Taliansko

2000–2002 Postdoktorandský pobyt v Laboratóriu NMR tomografie , Katedra fyziky, Univerzita New Brunswick, New Brunswick, Fredericton, Canada

1997–1999 Postdoktorandský pobyt v Laboratóriu NMR mikroskopie , Oddelenie biochémie, biofyziky a makromolekulárnej chemie na Univerzite v Terste, Terst, Taliansko

Vedecký profil:

Dr. Ing. Pavol Szomolányi je samostatný vedecký pracovník s dlhoročnou praxou v odbore magnetická rezonancia.

 • podieľal sa na vývoji NMR tomografu s nízkym magnetickým poľom 0.1T v Laboratóriu zobrazovacích metód Ústavu merania SAV. V rámci vývoja tohoto tomografu s rezistívnym magnetom bol spoluriešiteľom stabilizátora prúdu (stabilizácia prúdu 200V/140A s krátkodobou povolenou chybou do 5ppm).
 • podieľal sa na vývoji a realizácii riadiacej jednotky, slúžiacej na riadenie MRI experimentu.
 • podieľal sa na programovaní MRI sekvencií riadiacej konzoly S.M.I.S ako aj na vyhodnocovaní MRI dat písaním programov prostredí software IDL http://www.ittvis.com/index.asp
 • v Laboratóriu NMR mikroskopie, Oddelenie biochémie, biofyziky a makromolekulárnej chémie na Univerzite v Terste sa podieľal na vývoji MRI meracích metód osteoporózy kostí ako aj na vývoji MRI in-vitro meracích metód na diagnostiku skorého štádia ochorenia ľudských chrupaviek. Jedným z projektov bol aj materiálový výskum zameraný na diagnostiku rozloženia vody v kávovom zrne. Tento projekt bol financovaný z grantu firmy ILLY spracovateľa kávy, ktorý dlhodobo spolupracuje na svojom vývoji s Univerzitou v Terste.
 • v Laboratóriu NMR tomografie, Katedra fyziky, Univerzita New Brunswick, New Brunswick, Fredericton, Canada sa výhradne podieľal na materiálovom výskume. Pomocou pôvodnej MRI metódy nazvanej SPRITE realizoval merania neživých objektov, vyznačujúcich sa veľmi krátkymi relaxačnými časmi, na úrovni niekoľkých milisekúnd. Typickými objektami tohto výskumu boli napr. betóny v rôznom štádiu hydratácie, genetický modifikované potraviny, vzorky zeme nasiaknuté ropou, plasty a vybrané plyny pri nízkych tlakoch
 • počas postdoktorandského pobytu v Laboratóriu magnetickej rezonancie vysokého magnetického pola, v MR Centre pôsobiacom pri Fakulte medicíny vo Viedni sa podieľal na klinickom výskume transplantátov chrupaviek v ľudskom kolene, najmä v post-transplantačnéj fáze, ktorá je kritická pre kvalitu života pacienta. Takisto sa spolupodielal na fMRI klinickej štúdii v spolupráci s oddelením neurochirurgie AKH nemocnice vo Viedni

 

Vybrané publikácie:

 

 1. Noebauer-Huhmann I.-M., Szomolanyi P., Kronnerwetter C., Widhalm G., Weber M., Nemec S., Juras V., Ladd M.E., Prayer D., Trattnig S.: Brain-tumours at 7T MRI compared to 3T - contrast effect after half and full standard contrast agent dose: initial results, European Radiology, 2015, 25 (1), 106-112 

 2. Pittschieler E., Szomolanyi P., Schmid-Schwap M., Weber M., Egerbacher M., Traxler H., Trattnig S.: Delayed gadolinium-enhanced MRI of the fibrocartilage disc of the temporomandibular joint - a feasibility study, Magnetic Resonance Imaging, 2014, 32 (10), 1223-1229 

 3. Schmid-Schwap M., Bristela M., Pittschieler E., Skolka A., Szomolanyi P., Weber M., Piehslinger E., Trattnig S.: Biochemical analysis of the articular disc of the temporomandibular joint with meagnetic resonance T2 mapping: a feasibility study,  Clinical Oral Investigations, 2014, 18 (7), 1865-1871

 4. Juras V., Apprich S., Zbyn S., Zak L., Deligianni X., Szomolanyi P., Bieri O., Trattnig S.: Quantitative MRI analysis of menisci using biexponential T2* fitting with a variable echo time sequence, Magnetic Resonance in Medicine, 2014, 71 (3), 1015-1023

 5. Zbyn S., Mlynarik V., Juras V., Szomolanyi P., Trattnig S.: Sodium MR Imaging of Articular Cartilage Pathologies, Current Radiology Reports, 2014, 2 (4), 41

 6. Juras V., Apprich S., Szomolanyi P., Bieri O., Deligianni X., Trattnig S.: Bi-exponential T2* analysis of healthy and diseased Achilles tendons: An in vivo preliminary magnetic resonance study and correlation with clinical score, European radiology, 2013, 23 (10), 2814-2822

 7. Juras V., Apprich S., Pressl C., Zbyn S., Szomolanyi P., Domayer S., Hofstaetter J.G., Trattnig S.: Histological correlation of 7 T multi-parametric MRI performed in ex-vivo Achilles tendon, European Journal of Radiology, 2013, 82 (5), 740-744

 8. Fruehwald-Pallamar J., Szomolanyi P., Fakhrai N., Lunzer A., Weber M., Thurnher M.M., Pallamar M., Trattnig S., Prayer D., Noebauer-Huhmann I.M.; Parallel imaging of the cervical spine at 3T: Optimized trade-off between speed and image quality; Americal Journal of Neuroradiology, November 2012, 33 (10), 1867-1874

 9. Juras V., Zbyn S., Pressl C., Valkovic L., Szomolanyi P., Frollo I., Trattnig S.; Regional variations of T2* in healthy and pathologic achilles tendon in vivo at 7 tesla: Preliminary results; Magnetic Resonance in Medicine, November 2012, 68 (5), 1607-1613

 10. Trattnig, S., Zbýň Š., Schmitt B, Friedrich K., Juras V., Szomolanyi P., Bogner W.;Advanced MR methods at ultra-high field (7 Tesla) for clinical misculoskeletal applications; European radiology, November 2012, 22 (11), 2338-2346

 11. Noebauer-Huhmann, I.-M., Juras V., Pfirrmann C.W.A., Szomolanyi, P., Zbyn S., Messner A., Wimmer J., Weber M., Friedrich, K.M., Stelzeneder D., Trattnig, S.; Sodium MR imaging of the lumbar intervertebral disk at 7 T: Correlation with T2 mapping and modified Pfirrmann score at 3T - preliminary results; Radiology, November 2012, 256(2), 555-564

 12. Welsch G.H., Juras V., Szomolanyi P., Mamisch T.C., Baer P., Kronnerwetter C., Blanke M., Fujita H.,Trattnig S.: Magnetic resonance imaging of the knee at 3 and 7 Tesla: A comparison using dedicated multi-channel coils and optimised 2D and 3D protocols; European Radiology, September 2012, 22(9), 1852-1859

 13. Frollo I., Andris P., Gogola D., Pribil J., Valkovic L., Szomolanyi P.: Magnetic field variations near weak magnetic materials studied by magnetic resonance imaging techniques; IEEE Transactions of Magnetics, 2012, 48 (8), Article number 6171852,  2334-2339

 14. Zbýň, Š., Stelzeneder D., Welsch G.H., Negrin L.L., Juras V., Mayerhoefer M.E., Szomolanyi P., Kronnerwetter C., Lang S., Friedrich K.M., Trattnig S.: Evaluation of native hyaline cartilage and repair tissue after two cartilage repair surgery techniques with 23Na MR imaging at 7 T: Initial experience; Osteoarthritis and Cartilage, August 2012, 20 (8):  837-845

 15. Noebauer-Huhmann, I.-M., Pretterklieber, M., Erhart, J., Bär, P., Szomolanyi, P., Kronnerwetter, C., Lang, S., Friedrich, K.M., Trattnig, S.; Anatomy and variants of triangular fibrocartilage complex and its MR appearance at 3 and 7 Tesla; Seminars in Musculoskeletal Radiology, 2012, (16), 2: 93-103

 16. Marius E. Mayerhoefer, Tallal C. Mamisch, Georg Riegler,Goetz H. Welsch, Tomas Dobrocky, Michael Weber, Sebastian Apprich, Georg Scheurecker, Pavol Szomolanyi, Stefan Puchner and Siegfried Trattnig; Gadolinium diethylenetriaminepentaacetate enhancement kinetics in the menisci of asymptomatic subjects: a first step towards a dedicated dGEMRIC (delayed Gadolinium-enhanced MRI of cartilage)-like protocol for biochemical imaging of the menisci; NMR in Biomedicine, 2011, 24: 1210-1215

 17. Siegfried Trattnig,MD, Goetz H. Welsch,MD, Vladimir Juras,PhD, Pavol Szomolanyi, PhD,  Marius E. Mayerhoefer,MD, David Stelzeneder,MD, Tallal C. Mamisch,MD, Oliver Bieri, PhD, Klaus Scheffler,PhD, Štefan Zbýn,MSc; 23 Na MR Imaging at 7 T after Knee Matrix–associated Autologous Chondrocyte Transplantation:PreliminaryResults; Radiology 2010, 257: 175-184

 18. S. Apprich, G.H. Welsch, T.C. Mamisch, P. Szomolanyi, M. Mayerhoefer, K. Pinker, S. Trattnig; Detection of degenerative cartilage disease: comparison of high-resolution morphological MR and quantitative T2 mapping at 3.0 Tesla, Osteoathritis and Cartilage  2010, 18: 1211-1217

 19. Iris M. Noebauer-Huhmann,MD, Pavol Szomolanyi,PhD, Vladimír Juras,PhD, Oliver Kraff, Dipl. Phys, Mark E. Ladd, MD and Siegfried Trattnig, MD; Gadolinium-Based Magnetic Resonance Contrast Agents at 7 Tesla-In Vitro T1 Relaxivities in Human Blood Plasma, Investigative Radiology 2010; 45(9), 554-558

 20. Siegfried Trattnig, David Stelzeneder, Sabine Goed, Michael Reissegger, Tallal C. Mamisch, Tatjana Paternostro-Sluga, Michael Weber, Pavol Szomolanyi, Goetz H. Welsch; Lumbar intervertebral disc abnormalities:comparison of quantitative T2 mappingwith conventional MR at 3.0T, European Radiology 2010, 20(11): 2715-2722

 21. Regression error estimation significantly improves the region-of-interest statistics of noisy MR images, Vladimír Juráš, Štefan Zbýň, Pavol Szomolányi, Siegfried Trattnig,Medical Physics, 2010; 37(6), 2813-2821  

 22. S.E. Domayer, G.H.Welsch, S. Nehrer, C.Chiari, R. Dorotka, P. Szomolanyi, T.C. Mamisch, A. Yayon, S. Trattnig; T2 mapping and dGEMRIC after autologous chondrocyte implantation with a fibrin-based scaffold in the knee: Preliminary results, European Journal of Radiology 2010; 73: 636-642

 23. Siegfried Trattnig, Dehorah Burstein, Pavol Szomolanyi, Katja Pinker, Goetz H. Welsch,  and Tallal C. Mamisch; T1(Gd) Gives Comparable Information as Delta T1 Relaxation Rate in dGEMRIC Evaluation of Cartilage Repair Tissue; Invest Radiol 2009;44: 598–602

 24. Katja Pinker, Gunther Grabner, Wolfgang Bogner, Stephan Gruber, Pavol Szomolanyi,  Siegfried Trattnig,  Gertraud Heinz-Peer,  Michael Weber, Florian Fitzal, Ursula Pluschnig,  Margarethe Rudas, and Thomas Helbich; A Combined High Temporal and High Spatial Resolution 3 Tesla MR Imaging Protocol for the Assessment of Breast Lesions; Invest Radiol 2009;44: 553–558

 25. Marius E. Mayerhoefer, Pavol Szomolanyi, Daniel Jirak, Andreas Berg, Andrzej Materka,  Albert Dirisamer, and Siegfried Trattnig; Effects of Magnetic Resonance Image Interpolation on the Results f Texture-Based Pattern Classification; Invest Radiol 2009;44: 405–411

 26. Juras V., Welsch, G.H., Millington, S., Szomolanyi, P., Mamisch, T.C., Pinker, K., Trattnig, S. Kinematic biomechanical assessment of human articular cartilage transplants in the knee using 3-T MRI: An in vivo reproducibility study, European Radiology, Volume 19, Issue 5, 2009, pp 1246-1252 (pdf)

 27. Marius E. Mayerhoefer, Pavol Szomolanyi, Daniel Jirak, Andrzej Materka,  and Siegfried Trattnig; Effects of MRI acquisition parameter variations and protocol heterogeneity on the results of texture analysis and pattern discrimination: An application-oriented study; Med. Phys. 36 :4, April 2009, 1236-1243

 28. Vladimir Juras, Michal Bittsansky, Zuzana Majdisova, Pavol Szomolanyi, Irene Sulzbacher, Stefan Gäbler, Jürgen Stampfl, Georg Schüller, Siegfried Trattnig, In vitro determination of biomechanical properties of human articular cartilagein osteoarthritis using multi-parametric MRI, Journal of Magnetic Resonance 197, 40–47, 2009

 29. Domayer SE, Welsch GH, Dorotka R, Mamisch TC, Marlovits S, Szomolanyi P, Trattnig S, MRI monitoring of cartilage repair in the knee: a review, Semin. Musculosceletal Radiol. 12 (4), 302-17, 2008 Dec.

 30. Katja Pinker, Pavol Szomolanyi, Siegfried Trattnig., Longitudinal evaluation of cartilage composition of MACT over 1 year using dGEMRIC at 3 Tesla, American Journal of Roentgenology, 191:1391-1396, November 2008

 31. Goetz H. Welsch, MD, Siegfried Trattnig, MD, Klaus Scheffler, PhD,Pavol Szomonanyi, PhD, Sebastian Quirbach, MD, Stefan Marlovits, MD,Stephan Domayer, MD, Oliver Bieri, PhD, and Tallal C. Mamisch, MD., Magnetization Transfer Contrast and T2 Mapping in the Evaluation of Cartilage Repair Tissue With3T MRI, Journal of Magnetic Resonance Imaging 28:979–986, 2008

 32. Goetz H. Welsch,MD, Tallal C. Mamisch,MD, Timothy Hughes,PhD, Christoph Zilkens, MD, Sebastian Quirbach,MD, Klaus Scheffler,PhD, Oliver Kraff,PhD, Mark E. Schweitzer,MD, Pavol Szomolanyi,PhD, and Siegfried Trattnig,MD., In Vivo Biochemical 7.0 Tesla Magnetic Resonance - Preliminary Results of dGEMRIC, Zonal T2, and T2* Mapping ofArticular Cartilage, Investigative Radiology, Volume 43, Number 9, September 2008

 33. Vladimir Juras, Pavol Szomolanyi, Zuzana Majdisova, Siegfried Trattnig., MR-Compatible Compression Device for In-Vitro Evaluation of Biomechanical Properties of cartilage; Journal of Biomechanical Science and Engineering., 2(3), 200-208, 2008

 34. Siegfried Trattnig M.D., Tallal C. Mamisch M.D., Katja Pinker M.D., Pavol Szomolanyi, PhD., Stefan Marlovits, M.D., F. Kutscha-Lissberg M.D., Goetz H. Welsch, M.D: Differentating normal hyaline cartilage from post-surgical repair tissue using fast gradient echo imaging in delayed Gadolinium enhanced imaging - (dGEMRIC) at 3 Tesla, European Radiology, volume 6(18), June 2008

 35. Pinker K, Noebauer-Huhmann IM, Stavrou I, Hoeftberger R, Szomolanyi P, Weber M, Stadlbauer A, Grabner G, Knosp E, Trattnig S., High-field, high-resolution, susceptibility-weighted magnetic resonance imaging: improved image quality by addition of contrast agent and higher field strength in patients with brain tumors.Neuroradiology. 50: 9-16, 2008

 36. Tallal Charles Mamisch; Marion I Menzel, Ph.D.; Götz H Welsch, M.D.; Bernd Bittersohl;Erich Salomonowitz, M.D.; Pavol Szomolanyi, Ph.D.; Jens Kordelle, M.D.; Stefan Marlovits, M.D.,Ph.D.; Siegfried Trattnig, M.D.: Steady-State Diffusion Imaging for MR in-vivo evaluation of reparative cartilage after matrix-associated autologous chondrocyte transplantation at 3 Tesla - preliminary results, European Journal of Radiology, 65: 72-79, 2008

 37. Siegfried Trattnig, M.D.; Stefan Marlovits, M.D.; Simone Gebetsroither, M.D.;Pavol Szomolanyi, Ph.D.;Goetz H. Welsch, M.D.; Erich Salomonowitz, M.D.; Atsuya Watanabe, M.D.; Michael Deimling, Ph.D.; Tallas C Mamisch, MD.: "Three-dimensional delayed Gadolinium enhanced MRI of cartilage (dGEMRIC) for in vivo evaluation of reparative cartilage after matrix-associated autologous chondrocyte transplantation at 3.0 T - preliminary results", Journal of Magnetic Resonance Imaging, 26: 974-982, 2007

 38. Siegfried Trattnig, M.D.; Tallas C Mamisch, MD.; Christian Glaser, MD.; Pavol Szomolanyi, Ph.D.; Simone Gebetsroither, MD.; Oliver Stastny, MD.; Wilhelm Horger, Ph.D.; Steven Millington, MD.; Stefan Marlovits, MD.: "Quantitative T2 mapping of matrix-associated autologous chondrocyte transplantation at 3 Tesla: an in vivo cross-sectional study", Investigative Radiology, 42(6):442-448, June 2007

 39. Katja Pinker, MD; Ioannis Stavrou, MD; Romana Hoeftberger, MD; Pavol Szomolanyi, PhD; Michael Weber, PhD; Andreas Stadlbauer, PhD; Iris M Noebauer-Huhmann, MD; Engelbert Knosp, MD Prof.; Siegfried Trattnig, MD.: "Improved preoperative evaluation of cerebral cavernomas by high-field, high-resolution susceptibility-weighted magnetic resonance imaging at 3 Tesla - Comparison with standard (1.5T) magnetic resonance imaging and correlation with histopathological findings (preliminary results)", Investigative Radiology, 42(6):346-351, June 2007

 40. S.Trattnig,S. A. Millington,P. Szomolanyi,S. Marlovits, "MR imaging of osteochondral grafts and autologous chondrocyte implantation, Eur Radiol (2007) 17: 103–118

 41. V. Mlynárik, P. Szomolányi, R. Toffanin, F. Vittur and S. Trattnig, "Transverse relaxation mechanisms in articular cartilage". J. Magn. Reson. 169 (2004) 300-307.

 42. Young, J. J., Szomolanyi, P., Bremner, W. T. and Balcom, B. J. "Magnetic Resonance Imaging of Crack Formation in Hydrated Cement Paste Material", Cement and Concrete Research (2004) 34, 1459-1466

 43. Halse, M., Goodyear, D. J., MacMillan, B., Szomolanyi, P., Matheson, D. and Balcom, B. J. "Centric Scan SPRITE Magnetic Resonance Imaging", Journal of Magnetic Resonance (2003) 165, 219-229.

 44. Szomolányi, P., Goodyear D., Balcom B., Matheson D., “SPIRAL-SPRITE: a rapid single point MRI technique for application to porous media”, Magnetic Resonance Imaging 19 (2001), p. 423-428

 45. Toffanin R., Jellus V., Szomolányi P., Vittur F., “Short-TE projection reconstruction NMR microscopy of trabecular bone”, Magnetic Resonance Imaging 19 (2001), p. 485-486

 46. Weis J., Ericsson A., Astrom G., Szomolányi P., Hemmingsson A., “High-resolution spectroscopic imaging of the human skin”, Magnetic Resonance Imaging 19 (2001), p. 275-278

 47. Toffanin R., Mlynarik V., Russo S., Szomolányi P., Piras A., Vittur F., “Proteoglycan Depletion and Magnetic Resonance Parameters of Articular Cartilage”, Archives of Biochemistry and Biophysics 390 (2001), p.235-242.

 48. Cova M., R. Toffanin R., Szomolányi P., Vittur F., Pozzi-Mucelli R.S., Jellúš V., Silvestri F. and Dalla Palma L., “Short-TE projection reconstruction MR microscopy in the evaluation of articular cartilage”. European Radiology 10 (2000) 1222-1226.

 49. Toffanin R., Jellus V., Szomolányi P., Vittur F., “Short-TE Projection Reconstruction NMR Microscopy of Trabecular Bone”, Book of Abstracts – 5th International Meeting on Recent Advances in MR Applications to Porous Media”, Bologna, Italy (2000)

 50. Toffanin R., Cova M., Jellús V., Szomolányi P., Pozzi-Mucelli R.S. and Vittur F., "Evaluation of the trabecular bone architecture by means of short-TE projection reconstruction MR microscopy". Book of Abstracts - ESMRMB '00: 17th Annual Meeting of the European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology, 14-17 September 2000, Paris (France).

 51. Toffanin R., Cova M., Jellús V., Pozzi-Mucelli R.S., Vittur F. and Szomolányi P., "Ex-vivo projection reconstruction MR microscopy of trabecular bone". Book of Abstracts - 86th Annual Meeting of the Radiological Society of North America, 26 November - 1 December 2000, Chicago (U.S.A.)

 52. Toffanin R., Piras A., Szomolányi P., Vittur F., Pacorini R., Schillani F., Pipan A., “NMR microscopy as a non-destructive tool to probe water and oil in green coffee”, Book of abstracts -19th International Conference on Coffee Science" - ASIC 2001, Trieste, 14-18 May 2001, Italy

Conference presentations:

 1. Metabolic Musculoskeletal Imaging - techniques and biomarkers for monitoring cartilage repair; Invited lecture, Advances in Cross-Sectional Imaging 2012, Mannheim, Germany

 2. Imaging of Magnetic Implants at the Low Field MR; D. Gogola, L. Valkovič, I. Frollo, P. Szomolányi, Poster presentation, EUROMAR 2012, Dublin

 3. Biomechanical MR Imaging of the Human Knee Cartilage IN VIVO: Toshiyuki Shiomi, Pavol Szomolanyi, Vladimir Juras, Stefan Zbyn, Takashi Nishii, and Siegfried Trattnig; Poster presentation, ISMRM 2012, Melbourne, Australia

 4. Development of Dedicated dGEMRIC Protocol for Biochemical Imaging of  the Temporomandibular Joint Disc at 3 Tesla: feasibility study, P.Szomolányi, E. Pittschieler,  V. Juráš,  I Frollo, S Trattnig, Measurement 2011, Smolenice, Slovakia 2011

 5. Sodium MRI at 7.0 Tesla in patients after matrix associated autologous chondrocyte transplantation and microfracturing inthe knee: correlation to morphological scoring and clinical data - reliminary results, D. Stelzeneder, S. Zbyn, L. Negrin, G.H. Welsch, V. Juras, P.Szomolanyi, S. Domayer, R. Dorotka, T.C. Mamisch, S. Trattnig, ICRS 2010, July 27-29, Lund, Sweden

 6. The Improvement of Region-Of-Interest Statistics in Musculoskeletal MRI , V. Juras, S. Zbyn, P. Szomolanyi, I. Frollo, S. Trattnig,  ISMRM 2010, Stockholm, May 1-7, 2010

 7. Magnetic Resonance Imaging Contrast of Brain Tumors at 7 Tesla Compared to 3 Tesla  I.-M. Noebauer-Huhmann, P. Szomolanyi, C. Kronnerwetter, S. Trattnig, ISMRM 2010, Stockholm, May 1-7, 2010

 8. Sodium Imaging of Patients After Matrix-Associated Chondrocyte Transplantation at 7 Tesla: Preliminary Results and Comparison with DGEMRIC at 3 Tesla ,S. Trattnig, D. Stelzeneder, V. Juras, P. Szomolanyi, G.H. Welsch, T.Ch. Mamisch, S. Zbyn, ISMRM 2010, Stockholm, May 1-7, 2010

 9. MRI Depiction of Blood-Spinal-Cord-Barrier Permeability After Spinal Cord Contusion Injury in Animal Model – in vitro Study, Z. Holúbeková , N. Walder, E. Sezemsky, P. SzomolányiM. Brejnikow, R. Schmidhammer, I. Frollo, S.Trattnig, H. Redl, Measurement 2009, Smolenice, Slovakia 2009

 10. SODIUM IN VIVO MEASUREMENT of T1 and T2* RELAXATION TIMES of ARTICULAR CARTILAGE at 7 TESLA, Zbyn, Stefan; Juras, Vladimir; Bogner, Wolfgang; Szomolanyi, Pavol; Welsch, Goetz Hannes; Bittsansky, Michal; Mlynarik, Vladimir; Moser, Ewald; Trattnig, Siegfried, ISMRM 2009, Hawai, April 18-24 2009

 11. In Vitro Correlation of MR Parameters Under Loading with Biomechanical Properties of Degenerated Articular Cartilage, Juras, Vladimir; Szomolanyi, Pavol; Majdisova, Zuzana; Sulzbacher, Irene; Gäbler, Stefan; Trattnig, Siegfried, ISMRM 2009, Hawai, April 18-24 2009

 12. Detection of Degenerative Cartilage Disease: Comparison of High Resolution Morphological MR and Quantitative T2 Mapping at 3.0 Tesla, Trattnig, Siegfried; Apprich, Sebastian; Szomolanyi, Pavol; Mayerhoefer, Marius E.; Pinker, Katja; Mamisch, Tallal C.; Welsch, Goetz Hannes, ISMRM 2009, Hawai, April 18-24 2009

 13. MRI Study of the Repair Tissue Following ACI in the Defect of the Human Cartilage Specimens, Z. Majdisova, P. Szomolanyi, V. Juras, and S. Trattnig, ISMRM 2008, Toronto, May 5-9 2008

 14. Comparison of T1ρ and T2 relaxation times in articular cartilage, P. Szomolányi,  V. Mlynárik and S. Trattnig, ISMRM 2008, Toronto, May 5-9 2008

 15. Assessment of T1 and T2 MRI Parameters as a Predictors of Cartilage Implants Maturation: the Equine Subject Study, V. Juras, P. Szomolanyi, Z. Majdisova, S. Trattnig, ISMRM 2008, Toronto, May 5-9 2008

 16. dGEMRIC at 7 Tesla - Feasibility Study, S. Trattnig, G. H. Welsch, K. Pinker, T. Hughes, O. Kraff, M. Ladd, P. Szomolanyi, O. Bieri, K. Scheffler, T. C. Mamisch, ISMRM 2008, Toronto, May 5-9 2008

 17. Kinematic Biochemical Studies of Cartilage Transplants at 3Tesla, S. Trattnig, T. C. Mamisch, C. Plank, P. Szomolanyi, S. Quirbach, G. H. Welsch, ISMRM 2008, Toronto, May 5-9 2008

 18. 3D GRE sequence with two different flip angle excitation pulses for zonal T1- mapping of articular cartilage at 3T: One year ollow-up in patients after matrix-associated autologous chondrocyte transplantation (MACT) of the knee joint, K. Pinker, P. Szomolanyi, G. Welsch, T. C. Mamisch, S. Marlovits, S. Trattnig,  ISMRM 2008, Toronto, May 5-9 2008

 19. T1ρ in articular cartilage and the loss of proteoglycans, V. Mlynarik, P. Szomolanyi ,I. Sulzbacher, S. Trattnig, ISMRM 2006, Seattle, Washington, USA, 6-12 May 2006

 20. Transverse Relaxation Mechanisms in Articular Cartilage, V. Mlynárik, P. Szomolányi, R. Toffanin, F. Vittur, F. Gruber, S. Trattnig, ISMRM 2004, Kyoto, Japan, 15-24 May 2004

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality
Pracovníci Oddelenia zobrazovacích metód