Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Slovensk� akad�mia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav arrow Oddelenia arrow Odd. zobrazovacích metód arrow Projekty oddelenia
Projekty Oddelenia zobrazovacích metód
Komparatívne zobrazovacie metódy na báze magnetickej rezonancie
Medzinárodné projekty iné

Medziústavná dohoda

Doba riešenia: 03/2017 - 12/2020

Anglický názov: Comparative imaging methods based on magnetic resonance

Vedúci projektu: prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc.

Spoluriešiteľská inštitúcia:

MR Centre of Excellence, Department of Radiology, Medical University of Vienna.

Univ.-Prof. Dr. Siegfried Trattnig.  Zmluva o vedeckej spolupráci.

 
Výskum komparatívnych zobrazovacích metód na báze magnetickej rezonancie na diagnostiku neurologických a muskuloskeletálnych ochorení
Projekty APVV
Projekt APVV-15-0029
Doba riešenia: 07/2016 - 06/2019 
 
Meracie a zobrazovacie metódy na báze magnetickej rezonancie pre materiálový a biomedicínsky výskum
Projekty VEGA

Projekt vedeckej grantovej agentúry VEGA č. 2/0001/17
Doba riešenia: 01/2017 - 12/2019

 
Automatizovaný elektronický systém pre experimenty stresových záťaží pri hypergravitácii - etapa II
Ukončené projekty

Doba riešenia: 01/2002 - 12/2006

 
Diagnostika ľudských kĺbových chrupaviek pomocou metód MRI
Ukončené projekty

Medziústavná dohoda

Doba riešenia: 08/2006 - 12/2016

 
Dobudovanie špičkového laboratória so zameraním na NMR
Ukončené projekty

Štátny program výskumu a vývoja (Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry vedy a výskumu).

Doba riešenia: 12/2006 - 6/2011

 
Európska sieť pre fyziku a metodológiu hyperpolarizácie v NMR a MRI (European Network for Hyperpolarization Physics and Methodology in NMR and MRI)
Ukončené projekty

Projekt COST, web

Doba riešenia: 07/2011 - 10/2015

 
Meracie a zobrazovacie metódy na báze magnetickej rezonancie pre materiálový a biomedicínsky výskum (Measuring and Imaging Methods Based on Magnetic Resonance for Material and Biomedical Research)
Ukončené projekty

Ukončené projekty

Projekt vedeckej grantovej agentúry VEGA 2/0090/11

Doba riešenia: 01/2011 - 12/2013

 
Stavebnica digitálneho rádiologického systému novej generácie
Ukončené projekty

Projekt agentúry na podporu výskumu a vývoja APVV-99-P06305

Doba riešenia: 09/2005 - 08/2007

 
Špecifické zobrazovacie metódy na báze magnetickej rezonancie
Ukončené projekty

Projekt vedeckej grantovej agentúry VEGA 2/5043/26

Doba riešenia: 01/2005 - 12/2007

 
Vreckový analytický systém pre jednoduchú a rýchlu analýzu v potravinárstve a diagnostike na báze jednorazových biosenzorov s využitím nanotechnológie
Ukončené projekty

Projekt Agentúry na podporu výskumu a vývoja VMSP-P-0073-09

Doba riešenia: 09/2009 - 12/2011

 
Výchova doktorandov a odborných pracovníkov pre výskum, vývoj, inovácie, aplikácie v oblasti merania
Ukončené projekty

Projekt Európskeho sociálneho fondu ESF 13120200032

Doba riešenia: 08/2005 - 07/2008

 
Vytvorenie siete na aplikáciu polarizovaného hélia na zobrazovanie pľúc (PHELINET)
Ukončené projekty

Projekt 6RP "Maria Currie"

Doba riešenia: 03/2007 - 02/2011

 
Vývoj diagnostického nástroja pre kvantitatívne MRI zobrazovanie biogénneho železa v klinickej praxi
Ukončené projekty

Projekt agentúry na podporu výskumu a vývoja APVV-0431-12

Doba riešenia: 10/2013 - 09/2016

 
Vznik a evolúcia života na Zemi a vo vesmíre
Ukončené projekty

Projekt COST, web

Doba riešenia: 05/2014 - 12/2016

 
Zabezpečenie prevádzky prístrojového vybavenia pracoviska Národného Centra NMR.
Ukončené projekty

Štátny program výskumu a vývoja (Komplexné riešenie podpory a efektívneho využívania infraštruktúry vedy a výskumu).

Doba riešenia: 12/2013 - 12/2016

 
Zobrazovanie a mapovanie organických a syntetických materiálov a objektov metódami magnetickej rezonancie.
Ukončené projekty

Projekt vedeckej grantovej agentúry VEGA č. 2/0013/14

Doba riešenia: 01/2014 - 12/2016

 
Zobrazovanie mikro- a nanoštruktúr na báze magnetickej rezonancie pre biomedicínsky a materiálový výskum
Ukončené projekty

Projekt vedeckej grantovej agentúry VEGA 2/0142/08

Doba riešenia: 01/2008 - 12/2010

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality
Pracovníci Oddelenia zobrazovacích metód