Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Ústav merania SAV Slovenská akadémia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Nákup el. súčiastok
Vybrané výsledky 2013
2013
Ústav merania SAV

Ústav merania je vedeckou inštitúciou Slovenskej akadémie vied. Jeho aktivity zahŕňajú nasledujúce základné oblasti základného a aplikovaného výskumu:

  • budovaTeória merania a matematicko-štatistické metódy na spracovanie experimentálnych výsledkov;
  • Systémy na meranie vybraných fyzikálnych veličín;
  • Meracie systémy pre biomedicínu, matematické a počítačové modelovanie bionických štruktúr a procesov, spracovanie biosignálov;
  • Návrh meracích metód a systémov na riešenie neštandardných problémov merania vo výskume a v priemysle. Vývoj a realizácia unikátnych meracích systémov ako zhmotnený výsledok výskumnej činnosti.

Ústav merania SAV sa od roku 2009 podieľa na operačnom programe Výskum a vývoj Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Bol partnerom v projektoch CENTE, CENTE II, CEKOMAT a CEKOMAT II. V súčasnosti sa zúčastňuje riešenia v projektoch:

 3 logos

Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku.

Univerzitný výskumný park Biomedicína zameraný na vybudovanie infraštruktúry a zabezpečenie vybraných smerov biomedicínskeho výskumu.

 
Robust Texture Recognition with Color Invariance

09.10.2014

 

Pozývame Vás na seminár Oddelenia teoretických metód ÚM SAV s názvom Robust Texture Recognition with Color Invariance, ktorý sa uskutoční v piatok, 10. októbra 2014, o 10:00 v zasadacej miestnosti ÚM SAV v Bratislave. Prednášať bude RNDr. Pavel Vácha, PhD, mladý pracovník ÚTIA AV ČR v Prahe.

 

Srdečne pozývam všetkých záujemcov!

 

 

prof. RNDr. Ing. Ivan Bajla, CSc.

vedúci projektu VEGA

 
Metódy NMR ako ich nepoznáme – výskum materiálov
Metódy NMR ako ich nepoznáme- výskum materiálov- to je názov aprílovej vedeckej kaviarne, v ktorej nás prof. Frollo oboznámil so základnými princípmi magnetickej rezonancie a priblížil nám aj jej históriu. Objavom v tejto oblasti bolo udelených už 6 Nobelových cien. Dozvedeli sme sa nielen o výsledkoch svetových pracovísk, ale najmä o výsledkoch jeho výskumného tímu na Ústave merania SAV. Magnetickú rezonanciu poznáme ako veľmi významný nástroj v medicíne a tiež ako nástroj výskumu v oblasti spektroskopie. Zobrazovanie vnútornej štruktúry materiálov, z hľadiska magnetických vlastností, posúva latku poznania do oblastí, ktoré boli doteraz skryté.
Doplňujúce informácie nájdete tureportážrozhovor, fotogaléria, prezentácia, video.
“Národný portál pre transfer technológií” - rozhovor.
 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality