Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Ústav merania SAV Slovenská akadémia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Nákup el. súčiastok
Ústav merania SAV

Ústav merania je vedeckou inštitúciou Slovenskej akadémie vied. Jeho aktivity zahŕňajú nasledujúce základné oblasti základného a aplikovaného výskumu:

  • budovaTeória merania a matematicko-štatistické metódy na spracovanie experimentálnych výsledkov;
  • Systémy na meranie vybraných fyzikálnych veličín;
  • Meracie systémy pre biomedicínu, matematické a počítačové modelovanie bionických štruktúr a procesov, spracovanie biosignálov;
  • Návrh meracích metód a systémov na riešenie neštandardných problémov merania vo výskume a v priemysle. Vývoj a realizácia unikátnych meracích systémov ako zhmotnený výsledok výskumnej činnosti.

Ústav merania SAV sa od roku 2009 podieľa na operačnom programe Výskum a vývoj Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Bol partnerom v projektoch CENTE, CENTE II, CEKOMAT a CEKOMAT II. V súčasnosti sa zúčastňuje riešenia v projektoch:

 3 logos

Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku.

Univerzitný výskumný park Biomedicína zameraný na vybudovanie infraštruktúry a zabezpečenie vybraných smerov biomedicínskeho výskumu.

 
Funkcionálna dátová analýza: Problém synchronizácie kriviek

3.12.2015

Pozývame vás na seminár Oddelenia teoretických metód Ústavu merania SAV, ktorý sa bude konať v pondelok, dňa 7.12.2015 o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti ÚM SAV v Bratislave.

Zameranie a prvé výsledky svojho výskumu v rámci riešenia dizertačnej práce predstaví Mgr. Zuzana Rošťáková, doktorandka Ústavu merania SAV v Bratislave.

 
Nová monografia: Vyhodnotenie kalibrácie meradiel

18.9.2015

Slovenská technická univerzita v Bratislave vydala novú monografiu Vyhodnotenie kalibrácie meradiel. Štatistické metódy pre analýzu neistôt v metrológii, ktorú napísal kolektív autorov: Prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc. (MÚ SAV), prof. Ing. Rudolf Palenčár, PhD. (SjF STU), doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc. (ÚM SAV), doc. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD. (Sjf STU).

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality