Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Ústav merania SAV Slovenská akadémia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Nákup el. súčiastok
Ústav merania SAV

Ústav merania je vedeckou inštitúciou Slovenskej akadémie vied. Jeho aktivity zahŕňajú nasledujúce základné oblasti základného a aplikovaného výskumu:

  • budovaTeória merania a matematicko-štatistické metódy na spracovanie experimentálnych výsledkov;
  • Systémy na meranie vybraných fyzikálnych veličín;
  • Meracie systémy pre biomedicínu, matematické a počítačové modelovanie bionických štruktúr a procesov, spracovanie biosignálov;
  • Návrh meracích metód a systémov na riešenie neštandardných problémov merania vo výskume a v priemysle. Vývoj a realizácia unikátnych meracích systémov ako zhmotnený výsledok výskumnej činnosti.

Ústav merania SAV sa od roku 2009 podieľa na operačnom programe Výskum a vývoj Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Bol partnerom v projektoch CENTE, CENTE II, CEKOMAT a CEKOMAT II. V súčasnosti sa zúčastňuje riešenia v projektoch:

 3 logos

Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku.

Univerzitný výskumný park Biomedicína zameraný na vybudovanie infraštruktúry a zabezpečenie vybraných smerov biomedicínskeho výskumu.

 
Robust Texture Recognition with Color Invariance

09.10.2014

 

Pozývame Vás na seminár Oddelenia teoretických metód ÚM SAV s názvom Robust Texture Recognition with Color Invariance, ktorý sa uskutoční v piatok, 10. októbra 2014, o 10:00 v zasadacej miestnosti ÚM SAV v Bratislave. Prednášať bude RNDr. Pavel Vácha, PhD, mladý pracovník ÚTIA AV ČR v Prahe.

 

Srdečne pozývam všetkých záujemcov!

 

 

prof. RNDr. Ing. Ivan Bajla, CSc.

vedúci projektu VEGA

 
Metódy NMR ako ich nepoznáme – výskum materiálov
Metódy NMR ako ich nepoznáme- výskum materiálov- to je názov aprílovej vedeckej kaviarne, v ktorej nás prof. Frollo oboznámil so základnými princípmi magnetickej rezonancie a priblížil nám aj jej históriu. Objavom v tejto oblasti bolo udelených už 6 Nobelových cien. Dozvedeli sme sa nielen o výsledkoch svetových pracovísk, ale najmä o výsledkoch jeho výskumného tímu na Ústave merania SAV. Magnetickú rezonanciu poznáme ako veľmi významný nástroj v medicíne a tiež ako nástroj výskumu v oblasti spektroskopie. Zobrazovanie vnútornej štruktúry materiálov, z hľadiska magnetických vlastností, posúva latku poznania do oblastí, ktoré boli doteraz skryté.
Doplňujúce informácie nájdete tureportážrozhovor, fotogaléria, prezentácia, video.
“Národný portál pre transfer technológií” - rozhovor.
 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality