Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Ústav merania SAV Slovenská akadémia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Nákup el. súčiastok
Ústav merania SAV

Ústav merania je vedeckou inštitúciou Slovenskej akadémie vied. Jeho aktivity zahŕňajú nasledujúce základné oblasti základného a aplikovaného výskumu:

  • budovaTeória merania a matematicko-štatistické metódy na spracovanie experimentálnych výsledkov;
  • Systémy na meranie vybraných fyzikálnych veličín;
  • Meracie systémy pre biomedicínu, matematické a počítačové modelovanie bionických štruktúr a procesov, spracovanie biosignálov;
  • Návrh meracích metód a systémov na riešenie neštandardných problémov merania vo výskume a v priemysle. Vývoj a realizácia unikátnych meracích systémov ako zhmotnený výsledok výskumnej činnosti.

Ústav merania SAV sa od roku 2009 podieľa na operačnom programe Výskum a vývoj Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Bol partnerom v projektoch CENTE, CENTE II, CEKOMAT a CEKOMAT II. V súčasnosti sa zúčastňuje riešenia v projektoch:

 3 logos

Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku.

Univerzitný výskumný park Biomedicína zameraný na vybudovanie infraštruktúry a zabezpečenie vybraných smerov biomedicínskeho výskumu.

 
Structural Breaks via Regularization Approaches and Tests of Shape Constraints

11.5.2016

Pozývame vás na seminár Oddelenia teoretických metód Ústavu merania SAV, ktorý sa bude konať vo štvrtok, 26. 5. 2016 o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti ÚM SAV v Bratislave.

Výsledky svojho výskumu predstaví RNDr. Matúš Maciak, Ph.D., vedecký pracovník Katedry  pravděpodobnosti a matematické statistiky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha.

 
Výberové konanie na doktorandské štúdium 2016

24.3.2016

Riaditeľ Ústavu merania SAV v Bratislave vyhlasuje výberové konanie na doktorandské štúdium v študijnom odbore 5.2.54 "MERACIA TECHNIKA" so začiatkom štúdia od 1. septembra 2016. Prihlásiť sa treba elektronicky cez IS STU v Bratislave. Uchádzač sa prihlasuje elektronicky (elektronickú prihlášku nájdete na adrese http://is.stuba.sk/prihlaska/) do 31. mája 2016. Termín prijímacích pohovorov bude upresnený.. Viac ...

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality