Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Ústav merania SAV Slovenská akadémia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Nákup el. súčiastok
Ústav merania SAV

Ústav merania je vedeckou inštitúciou Slovenskej akadémie vied. Jeho aktivity zahŕňajú nasledujúce základné oblasti základného a aplikovaného výskumu:

  • budovaTeória merania a matematicko-štatistické metódy na spracovanie experimentálnych výsledkov;
  • Systémy na meranie vybraných fyzikálnych veličín;
  • Meracie systémy pre biomedicínu, matematické a počítačové modelovanie bionických štruktúr a procesov, spracovanie biosignálov;
  • Návrh meracích metód a systémov na riešenie neštandardných problémov merania vo výskume a v priemysle. Vývoj a realizácia unikátnych meracích systémov ako zhmotnený výsledok výskumnej činnosti.

Ústav merania SAV sa od roku 2009 podieľa na operačnom programe Výskum a vývoj Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Bol partnerom v projektoch CENTE, CENTE II, CEKOMAT a CEKOMAT II. V súčasnosti sa zúčastňuje riešenia v projektoch:

 3 logos

Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku.

Univerzitný výskumný park Biomedicína zameraný na vybudovanie infraštruktúry a zabezpečenie vybraných smerov biomedicínskeho výskumu.

 
Seminár: Delayed entry in Cox proportional hazards model

27.1.2015

Pozývame Vás na seminár z matematickej štatistiky, s názvom "Delayed entry in Cox proportional hazards model", ktorý sa uskutoční v stredu, 4. februára 2015, o 10:00 v Ústave merania SAV. Prednášať bude Mgr. Silvie Bělašková z Ústavu matematiky Fakulty aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).

 
Measurement 2015

09.01.2015

Desiata medzinárodná konferencia o meraní organizovaná Ústavom merania SAV sa uskutoční v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach v dňoch 25. až 28. mája 2015. Viac informácií o konferencii možno nájsť na webovej stránke konferencie.

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality