Ústav ÚstavKontakt KontaktMapa stránky Mapa stránkyPrivátna zóna Privátna zónaEnglish version English version
Ústav merania SAV Slovenská akadémia vied (SAV)
Hlavná stránka
Kontakt
Organizačná štruktúra
História
- - - - - - -
Infraštruktúra
Pracovníci
Oddelenia
Knižnica
Spoločné pracoviská
- - - - - - -
Projekty
Vybrané výsledky
Publikácie a citácie
Výročné správy
- - - - - - -
Doktorandské štúdium
Pedagogická činnosť
Pracovné príležitosti
Zverejňovanie informácií
Ústav merania SAV

Ústav merania je vedeckou inštitúciou Slovenskej akadémie vied. Jeho aktivity zahŕňajú nasledujúce základné oblasti základného a aplikovaného výskumu:

  • budovaTeória merania a matematicko-štatistické metódy na spracovanie experimentálnych výsledkov;
  • Systémy na meranie vybraných fyzikálnych veličín;
  • Meracie systémy pre biomedicínu, matematické a počítačové modelovanie bionických štruktúr a procesov, spracovanie biosignálov;
  • Návrh meracích metód a systémov na riešenie neštandardných problémov merania vo výskume a v priemysle. Vývoj a realizácia unikátnych meracích systémov ako zhmotnený výsledok výskumnej činnosti.

Ústav merania SAV sa od roku 2009 podieľa na operačnom programe Výskum a vývoj Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Bol partnerom v projektoch CENTE, CENTE II, CEKOMAT a CEKOMAT II. V súčasnosti sa zúčastňuje riešenia v projektoch:

 3 logos

Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku.

Univerzitný výskumný park Biomedicína zameraný na vybudovanie infraštruktúry a zabezpečenie vybraných smerov biomedicínskeho výskumu.

 
Sparkling Science: FEM_Pers Conference Bratislava 2016

22.9.2016

Dňa 22. septembra 2016 sa v Ústave merania SAV uskutoční medzinárodný rakúsko-slovenský seminár (workshop) pre študentov gymnázii pod názvom Sparkling Sparkling Science: FEM_Pers Conference Bratislava .

 
Obhajoba dizertačnej práce Ing. Andreja Dvurečenského

19.08.2016

Dňa 25. augusta 2016 o 10:00 sa v zasadacej miestnosti Ústavu merania SAV uskutoční obhajoba dizertačnej práce Ing. Andreja Dvurečenského s názvom: Príspevok k využitiu a rozvoju SQUID magnetometrie pri vývoji a charakterizovaní nových materiálov a suspenzií na báze nanočastíc oxidov, supravodičov a nanoštruktúr v iónových kvapalinách.

 
Measurement Science Review (on-line časopis)
Konferencie
Semináre
Aktuality