Aktuality

júl 2019

jún 2019

  • Ústav merania na podujatí „Víkend so SAV“ 24.6.2019Na druhom ročníku podujatia Víkend so SAV sa svojou expozíciou zúčastnil aj Ústav merania SAV. Akcia sa uskutočnila v dňoch 21. a 22. júna 2019 na Primaciálnom námestí v centre… Čítaj ďalej >>
  • Towards Data Science 14.6.2019Nevyhnutnou súčasťou analýzy výsledkov meraní sú moderné metódy matematického modelovania, počítačoveho spracovania a analýzy dát. Potreba vysokokvalifikovaných expertov v oblasti spracovania nameraných údajov prudko rastie. Data Science sa stáva jedným… Čítaj ďalej >>

máj 2019

  • MEASUREMENT 2019 21.5.2019V dňoch 27.-29. mája 2019 sa v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach uskutoční už 12. medzinárodná konferencia o meraní - MEASUREMENT 2019. Hlavným organizátorom konferencie je Ústav merania SAV. Podujatie technicky… Čítaj ďalej >>
  • Zmena definície základných jednotiek sústavy SI 17.5.2019Dnes môžeme hovoriť doslova o revolúcii v oblasti metrológie. Až štyri zo siedmich základných jednotiek sústavy SI – kilogram, ampér, kelvin a mol sú nanovo zadefinované principiálne odlišným spôsobom, ako to bolo doteraz.… Čítaj ďalej >>

apríl 2019

november 2018

október 2018