Ladislav Valkovič – Výnimočný mladý vedec do 35 rokov

V sobotu 16. októbra 2021 sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie laureátov ocenenia ESET Science Award. Medzinárodná komisia, ktorej predsedá laureát Nobelovej ceny za fyziku Kip Thorne, vybrala laureátov ocenenia ESET Science Award. Laureátom kategórie Výnimočný mladý vedec do 35 rokov sa stal Ladislav Valkovič.

Ing. Ladislav Valkovič, PhD.  je výnimočný mladý vedec, bývalý doktorand profesora Ivana Frolla (2012), dnes úspešný samostatný vedecký pracovník Oddelenia zobrazovacích metód Ústavu merania Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Ladislav získal medzinárodné skúsenosti na významných vedeckých pracoviskách a svojimi výsledkami sa presadil aj v zahraničí (Medical University of Vienna – MR Centre of Excellence, ETH & University of Zürich – Institute of Biomedical Technology). V súčasnosti vedie skupinu Spektroskopie magnetickou rezonanciou (Magnetic Resonance Spectroscopy – MRS) v Centre pre klinický výskum pomocou magnetickej rezonancie na Oxfordskej univerzite (Oxford Centre for Clinical Magnetic Resonance Research, University of Oxford).

Výskum Ladislava Valkoviča je zameraný na skúmanie energetického metabolizmu v ľudských tkanivách pomocou spektroskopie magnetickou rezonanciou (MR) s ultra vysokým magnetickým poľom. Ladislav sa vypracoval na významného odborníka na techniky neinvazívneho určovania metabolizmu kostrového svalstva, pečene a srdca. Jeho práca využívajúca techniky prenosu nasýtenia na 7T ukázala, že rýchlosti syntézy pečeňového ATP (adenozín trifosfát) môžu nahradiť biopsiu pri diagnostike steatózy pečene (steatóza je „stukovatenie“ pečene) a umožnila prvé vyhodnotenie syntézy ATP v kostrovom svale počas jedného cvičenia. Nedávno vyvinul techniku ​​na detekciu anorganického fosfátu myokardu, ktorá môže pomôcť odhaliť metabolické poruchy u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami.

Dr. Valkovič sa aktívne zúčastnil riešenia viacerých medzinárodných projektov kde pracoval na vývoji stratégií na zvýšenie citlivosti v MR, aby bolo možné skúmať nové metabolické cesty. To je kľúčové pre pochopenie vplyvu systémových a kardiovaskulárnych porúch na tkanivový metabolizmus, potrebných na objavenie účinných terapií pre tieto stavy. Sám získal niekoľko výskumných grantov, vrátane prestížneho štipendia Sira Henryho Dalea (Wellcome Trust/Royal Society) a dvoch medzinárodných grantov na spoluprácu medzi Slovenskom, Českom a Rakúskom, ktoré viedli k trvalej spolupráci v oblasti výskumu medzi týmito krajinami. Spolupráca nadviazaná počas riešenia medzinárodných projektov vyvolala niekoľko úspešných medzinárodných výskumných štúdií a trvá dodnes.

Jeho odbornosť bola uznaná pozvánkami na prednášky o viacjadrovom MRS na vzdelávacích kurzoch organizovaných Medzinárodnou spoločnosťou pre magnetickú rezonanciu v medicíne (ISMRM) a ich európskom ekvivalente a spoluautorom odborného dokumentu o svalovej MRS. Vydal celkom 53 recenzovaných publikácií (v čase nominácie do ESET Science Award), z toho 17 ako prvý autor a jeho vedecká práca bola uznaná doma i v zahraničí mnohými oceneniami, napr. Cenou pre mladého vedeckého pracovníka SAV do 35 rokov, dvoma cenami Summa Cum Laude Merit Awards od ISMRM a Cenou Lekárskej univerzity vo Viedni za vynikajúci vedecký výkon.

Televízny záznam RTVS zo slávnostného vyhlásenia laureátov ESET Science Award 2021.