ÚM SAV má medzi finalistami Eset Science Award silné zastúpenie

Medzi finalistov prestížneho ocenenia ESET Science Award bol vybratý aj náš kolega, výnimočný vedecký pracovník do 35 rokov, Ing. Ladislav Valkovič, PhD.,  ktorý pôsobí v Oddelení zobrazovacích metód  Ústavu merania Slovenskej akadémie vied v Bratislave a taktiež v Oxford Centre for Clinical Magnetic Resonance Research na Oxfordskej univerzite.

Viac informácii o vybraných finalistoch ocenenia excelentných vedcov možno nájsť na stránke nadácie ESET Science Award:

Nadácia ESET už po tretí raz ocení výnimočné osobnosti slovenskej vedy za ich vedeckú, výskumnú aj pedagogickú prácu. Hodnotiace komisie vybrali pätnásť finalistov ESET Science Award v kategóriách Výnimočná osobnosť slovenskej vedy, Výnimočný mladý vedec do 35 rokov a Výnimočný vysokoškolský pedagóg. Laureátov ocenenia spoznáme 16. októbra, vyhlásení budú počas slávnostného galavečera, ktorý bude prvýkrát naživo vysielaný na Dvojke.

ESET Science Award každoročne vyzdvihuje prínos excelentných vedeckých osobností pre Slovensko aj medzinárodnú komunitu a približuje verejnosti nenahraditeľný význam a dopady vedeckej práce. Tento ročník sa nesie v duchu motta „veda je nádej“, ktoré reflektuje úlohu vedy v súčasnom dianí. „Pandémia a výzvy uplynulých mesiacov nám opakovane dokazujú aké dôležité je podporovať prácu vedcov a výskumníkov. Systematický vedecký prístup umožňuje rozlíšiť pravdu od domnienok a výmyslov, byť hlasom rozumu v polarizovanej spoločnosti a vďaka tomu prekonať aj najväčšie výzvy,“ vysvetľuje Richard Marko, CEO spoločnosti ESET.

Vo finálovej pätnástke ocenenia ESET Science Award predstavujeme výnimočné vedkyne a vedcov, mladé vedecké talenty aj vysokoškolské pedagogičky a pedagógov. Laureátov v hlavných kategóriách Výnimočná osobnosť slovenskej vedy a Výnimočný mladý vedec do 35 rokov vyberie spomedzi finalistov medzinárodná komisia zložená z popredných osobností svetovej vedy. O laureátovi v kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg rozhodne hodnotiaca komisia, ktorú tvoria zástupcovia slovenských univerzít.

Medzinárodnej komisii, ktorá vyberá laureátov v dvoch hlavných kategóriách, už druhý rok predsedá držiteľ Nobelovej ceny, legendárny astrofyzik a popredný odborník na gravitačnú fyziku, profesor Kip Thorne, ktorý sa osobne zúčastní aj slávnostného odovzdávania cien. Spolu s ním budú o laureátoch rozhodovať ďalší medzinárodne uznávaní vedci – biologička Fiona Watt pôsobiaca na King’s College v Londýne na pozícii riaditeľky Centra pre kmeňové bunky a regeneratívnu medicínu; chemička a filantropka Hana Dvořáková, ktorá stála pri zrode jednej z najúčinnejších látok proti vírusu HIV a v súčasnosti pôsobí na Vysokej škole chemicko-technologickej v Prahe; profesor anorganickej chémie na Inštitúte materiálových vied na Technickej univerzite v Darmstadte, Ralf Riedel a profesor matematiky na Bolyaiovom inštitúte, patriacom pod Segedínsku univerzitu, Tibor Krisztin.

Laureáti ocenenia ESET Science Award sú vyberaní na základe náročného hodnotiaceho procesu, ktorý zohľadňuje celý komplex kritérií, ako sú prínos ich vedecko-výskumnej práce pre spoločnosť, vedecký výkon, merateľné scientometrické údaje, účasť na riešení významných medzinárodných výskumných projektov, zviditeľňovanie slovenskej vedy a výskumu v zahraničí, či v prípade vysokoškolských pedagógov aj ich pedagogické zručnosti, inovácie vo výuke a ohlasy študentov.

Finalisti v kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov

  • Matej Baláž – pôsobí na Ústave geotechniky Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Venuje sa mechanochémii, teda chemickým reakciám látok v tuhej fáze.
  • Mária Kováčová – pôsobí na Ústave polymérov Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Venuje sa antibakteriálnym polymérnym materiálom a vývoju nového materiálu pre 3D tlač.
  • Pavol Mikolka – pôsobí v Martinskom centre pre biomedicínu, na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine Univerzity Komenského. Venuje sa výskumu pľúcneho surfaktantu.
  • Ivana Šišoláková – pôsobí na Ústave chemických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Venuje sa vývoju nových typov elektrochemických senzorov pre diagnostiku ochorení.
  • Ladislav Valkovič – pôsobí na Ústave merania Slovenskej akadémie vied v Bratislave a v Oxford Centre for Clinical Magnetic Resonance Research na Oxfordskej univerzite. Venuje sa metabolizmu srdca a iných vnútorných orgánov a tomu, ako ho neinvazívne merať čo možno najrýchlejšie a najpresnejšie.

Finalista kategórie: Výnimočný mladý vedec Ladislav Valkovič (Meracia technika)