Navždy nás opustil prof. RNDr. Ignác Capek, DrSc.

Dňa 8. októbra nás po ťažkej chorobe opustil kolega prof. RNDr. Ignác Capek, DrSc. Narodil sa 5. februára 1947 vo Svrčinovci, okres Čadca. V roku 1970 úspešne ukončil vysokoškolské štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore Organická chémia. Od roku 1970 pôsobil na Ústave polymérov SAV a od roku 2004 aj na Fakulte priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. V roku 1996 získal titul doktor vied a v roku 2005 bol menovaný profesorom na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne.
Jeho odborné zameranie bola radikálová polymerizácia v disperzných systémoch a tiež príprava polymérových, hybridných polymér/kovových a kovových nanočastíc. Profesor Capek bol zodpovedným riešiteľom viacerých projektov VEGA a APVV. Bol zapojený do dvoch medzinárodných projektov. Ďalej spolupracoval s vedeckými ústavmi a univerzitami v Japonsku, na Taiwane, Francúzsku, Kanade, Nemecku, Turecku a Španielsku. Je autorom vyše 210 publikácií vo vysokokvalitných vedeckých časopisoch, autorom alebo spoluautorom 6 vedeckých monografií vydaných v zahraničných vydavateľstvách a 20-tich patentov. Profesorovi Capekovi udelil Literárny fond tri prémie za vedeckú a odbornú literatúru v rokoch 1996, 2006 a 2018.
Jeho pôsobenie na Ústave merania SAV začalo v roku 2008 a potom ďalej pri spoločnom projekte APVV „Biodekorované kompozitné magnetické nanočastice: Príprava, kolektívne vlastnosti a ich aplikácie“. Pamätáme si ho ako priateľského skromného človeka. Miloval svoju prácu, bol to jeho koníček. Spomíname si, ako sa ťažko zmieroval s pandemickými obmedzeniami z posledného obdobia. Práca na ústave mu chýbala.
Pravidelne chodieval hrávať s kolegami zo SAV futbal na Železnú studničku. Toto mu dodávalo neskôr aj psychickú silu v boji s chorobou.
Profesorovi Capekovi ďakujeme za všetko, čo pre Ústav merania a celú Slovenskú akadémiu vied urobil. Navždy zostane v našej pamäti.